Vis

Din søgning gav 74 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Hhx
Dansk, Virksomhedsøkonomi
Htx
Innovation, Teknologi
Stx
Dansk, Erhvervsøkonomi
Erhvervsuddannelser
Innovation, Erhvervsfag 3

Ideworkshop til underviseren

Udgiver:
Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise
Beskrivelse:

Intet produkt kan blive bedre end produktets grundlæggende idé. Derfor bliver ide-udvikling en væsentlig del af produktudviklingsprocessen eller mere overordnet for forretnings-udviklingen. Her ses ide-udviklingen som et trin i processen. En proces... 

  
Stx
Almen studieforberedelse

Idémager - et innovationsspil

Udgiver:
Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise
Beskrivelse:

Idémager er et hurtigt og simpelt spil, der handler om at få og udvikle idéer. Spillet guider eleverne gennem de første stadier af en innovationsproces, hvor de skal skabe byrum, lave nye boldspil, gentænke fortællinger eller sælge rejser. Det viser... 

  
(1) | 

Idémaskinen

Udgiver:
Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise
Beskrivelse:

Idémaskinen er et lille spilværktøj, som kan bruges til at generere idéer. Find et tema for idéerne – jo mere konkret, desto bedre bliver kvaliteten af idéerne - og begynd så at generere idéer. Materialet kan tages frem fra hylden igen, når man næste... 

  
Htx
Innovation

Innovation C

Forfattere:
Claus Holst Christensen, Kristian Philipsen, Pia Petersen
Beskrivelse:

Innovation C er ”lillebror” til Innovation – entreprenørskab og intraprenørskab, der er skrevet af lektor Kristian Philipsen, Syddansk Universitet, og som udkom januar 2012. Hvor Innovation – entreprenørskab og intraprenørskab er tænkt som den... 

  
Hhx
Virksomhedsøkonomi
Htx
Innovation
Stx
Erhvervsøkonomi
Mellemlange videregående uddannelser
Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser
Korte videregående uddannelser
Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser, IT- og designuddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Innovation – entreprenørskab og intraprenørskab

Forfattere:
Kristian Philipsen
Beskrivelse:

Dette er den teoretiske grundbog til de gymnasiale uddannelser om innovation, entreprenørskab og intraprenørskab. Bogen kan også anvendes på bachelorstudier, professionsbachelorstudier eller markedsføringsøkonomuddannelser og kan desuden med stort... 

  
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Innovation i folkeskolen

Forfattere:
Karin Svennevig Hyldig, Anne Kirketerp
Udgiver:
Dansk Psykologisk Forlag
Beskrivelse:

Denne bog er en indføring i, hvordan elever lærer at omsætte kreative tanker til innovative handlinger, som skaber værdi for eleverne selv og andre. Med udgangspunkt i 15 års undervisning og forskning gennemgår psykolog, ph.d. Anne Kirketerp betingel... 

 
Hhx
Innovation
Htx
Innovation
Stx
Innovation
Hf
Innovation

Innovationsgrundbogen C-B

Forfattere:
Pia Petersen, Claus Holst Christensen, Kristian Philipsen
Beskrivelse:

Innovationsgrundbogen C-B er en grundbog til innovation på C- og B-niveau, der lægger sig tæt op af den nye læreplan og dækker fagets kernestof. Teorien er gengivet kort og præcist i fem dele, suppleret med en række gennemgående forløb og mange... 

 
Hhx
Innovation
Htx
Innovation
Stx
Innovation

Innovationsgrundbogen Entreprenørskab og intraprenørskab

Forfattere:
Kristian Philipsen
Beskrivelse:

Formålet med udgivelsen er at klæde læseren på til bedre at forstå, hvad ordene innovation, entreprenørskab og intraprenørskab betyder. Herudover forklarer bogen, hvordan virksomheder, organisationer og entreprenører kan være innovative og entreprena... 

 
Hhx
Innovation
Htx
Innovation
Stx
Innovation

Innovationsgrundbogen Entreprenørskab og intraprenørskab

Forfattere:
Kristian Philipsen
Beskrivelse:

Formålet med udgivelsen er at klæde læseren på til bedre at forstå, hvad ordene innovation, entreprenørskab og intraprenørskab betyder. Herudover forklarer bogen, hvordan virksomheder, organisationer og entreprenører kan være innovative og entreprena... 

  
Hhx
Innovation
Htx
Innovation
Stx
Innovation

Innovationsgrundbogen Entreprenørskab og intraprenørskab

Forfattere:
Kristian Philipsen
Beskrivelse:

Formålet med udgivelsen er at klæde læseren på til bedre at forstå, hvad ordene innovation, entreprenørskab og intraprenørskab betyder. Herudover forklarer bogen, hvordan virksomheder, organisationer og entreprenører kan være innovative og entreprena... 

 
Hhx
Engelsk, Matematik, Samfundsfag, Spansk
Htx
Engelsk, Innovation, Matematik, Samfundsfag
Stx
Engelsk, Idræt, Matematik, Naturvidenskabeligt grundforløb, Samfundsfag, Spansk

Innovationskraft og entreprenørskab på gymnasiet

Udgiver:
Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise
Beskrivelse:

Innovationskraft og entreprenørskab på gymnasiet er en samling af erfaringer, metoder, forløbsbeskrivelser og handleplaner fra et stort projekt, som blev afsluttet i foråret 2012. 22 gymnasier i Region Hovedstaden udviklede, afprøvede og implementere... 

  
Grundskole
Billedkunst, Dansk, Engelsk

Innovation Step by Step

Udgiver:
Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise
Beskrivelse:

Innovation Step by Step er et undervis­ningsmateriale, som træner eleverne på mellemtrinnet i at arbejde med kreativitet og innovation i tværfaglige sammenhænge. Materialet tager udgangspunkt i arkitektur og design, og hvert forløb består af en... 

 
Grundskole
Madkundskab

Insekter i maden

Udgiver:
Danish Documentary Production
Beskrivelse:

Insekter bør ifølge FN’s fødevareorganisation, FAO, være en væsentlig del af vores proteinkilde i fremtiden, hvis vi skal undgå fødevaremangel. Men kan vi ændre vores vestlige vaner og lære at spise insekter? Hvilke faktorer spiller ind, når vi... 

  
Hhx
Innovation
Htx
Innovation
Stx
Innovation
Hf
Innovation

i.systime.dk - Innovation og entreprenørskab - iBog®

Forfattere:
Eva Borchorst Mejnertz, Vivi Madsen, Mette R. Olsen, Michael Thing, Marianne Øster, Morten Winther Bülow, Nils Bøgelund Jensen, Lise Bo Ludvigsen, Klaus Marthinus, Niels Liboriussen, Therese Thim, Jette Vind, Karen Aarup Iversen, Frederik Therkildsen, Pernille Græsbøl Eriksen, Susanne Østergaard Olsen, Julie Skaar, Hans-Jørgen Søgaard Hansen, Kurt Ebbe Knudsen, Susanne Nielsen , Dorthe Nedergaard Semmelhack, Sofie Funch Adamsen, Brith Vester, Mette Borg Borup, Rune Valentin, Mikkel Brunvold, John Jensen, Liv Throen Longh, Rikki Tolstrup Jørgensen, Peter Tang Knudsen, Jakob Rønnebro Siegfredsen, Aske Hegelund Myrfeld, Birte Ravn Østergaard, Magnus Karmark Larsen, Kirsten Oldenburg Lauta
Beskrivelse:

Et komplet materiale til faget innovation – skrevet af forfattere fra alle skoleretninger og fagets forskellige niveauer. Udgivelsen er opbygget som en meget struktureret anvisning af kernestof, eksempler, forløb, quizzer og casemateriale. En... 

  

Iværksætterambassadørerne

Udgiver:
DK4
Beskrivelse:

Aktivitetens primære formål er at udbrede kendskabet til og dokumentere Fonden for entreprenørskab - Young Enterprises arbejde ved at skildre det konkrete initiativ Iværksætterambassadørerne gennem et tv-program, der endvidere streames til internette...