Vis

Din søgning gav 39 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Grundskole
Dansk, Dansk som andetsprog - basis, Dansk som andetsprog - supplerende, Drama - valgfag, Filmkundskab - valgfag, Kristendomskundskab, Medier - valgfag, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Uddannelse og job
Hhx
Afsætning, Dansk, Innovation, It, Markedskommunikation, Samfundsfag
Htx
Dansk, Design, Design og produktion, Innovation, Multimedier, Samfundsfag
Stx
Almen sprogforståelse, Billedkunst, Dansk, Dramatik, Innovation, Kulturforståelse, Mediefag, Multimedier, Religion, Retorik, Samfundsfag
Hf
Billedkunst, Dansk, Dansk som andetsprog, Dramatik, Innovation, Mediefag, Religion, Samfundsfag
Erhvervsuddannelser
Fastholdelse/øget gennemførelse, Pædagogik og didaktik, Samarbejde med eksterne
Voksenuddannelser
AVU, DAU, Dansk, Dansk som andetsprog, Dramatik, Kulturfag, Kulturforståelse, Mediefag, Pædagogik, Religion og kultur, Samarbejde og kommunikation, Samfundsfag
AMU
AMU til flygtninge og indvandrere og tværgående AMU, Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS), Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL)
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser
Korte videregående uddannelser
Academy Profession Programme, Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser, IT- og designuddannelser, Kreative og kunstneriske uddannelser

Komik og Humor, Film og TV opgavebog

Forfattere:
Randolf Carlos Aabye
Udgiver:
Forlaget En Kovending
Beskrivelse:

3 vigtigste bulletspoints om bogen: 1)Bogen bruger komikken og humoren ,samt film og TV-produktion som pædagogisk virkemiddel, når der arbejdes med tunge emner som: Ytringsfrihed, Identitet og eksistens, Robotter og droner, Innovation og ideudvikl... 

   
Voksenuddannelser
Pædagogik

Kompetencer i dansk

Forfattere:
Jeppe Bundsgaard
Beskrivelse:

Hvad skal eleverne lære i det senmoderne samfund? Hvorfor? Og hvordan? Kompetencer i dansk præsenterer en kompetenceorienteret tilgang til disse spørgsmål. Bogen leverer et bud på, hvordan danskfaget kan bidrage til, at eleverne udvikler nogle af... 

  
Grundskole
Dansk, Dansk som andetsprog - basis
Hhx
Dansk, Samfundsfag
Htx
Samfundsfag
Stx
Almen sprogforståelse, Dansk, Filosofi, Kulturforståelse, Psykologi, Samfundsfag
Hf
Dansk, Psykologi, Samfundsfag
Erhvervsuddannelser
Dansk, Omsorg, sundhed og pædagogik, Psykologi, Samfund og sundhed, Erhvervsfag 2
Voksenuddannelser
AVU, Dansk, FVU, Kulturforståelse, Psykologi, Samarbejde og kommunikation
AMU
AMU til flygtninge og indvandrere og tværgående AMU, Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
Mellemlange videregående uddannelser
Social- og Sundhedsuddannelser

Krinkelkroge

Forfattere:
Mikael Bent
Udgiver:
Forlaget Snepryd
Beskrivelse:

Gennem femten noveller vil du blive ført til de krinkelkroge, som menneskelivet kan være. Her er lys, mørke, erkendelse og fortrængninger. I krinkelkrogene bliver det hele serveret med alvor, omtanke, humor og kærlighed til mennesket. ” Moren... 

 
(3) | 
Erhvervsuddannelser
Innovation, Erhvervsfag 3
Voksenuddannelser
Pædagogik
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Lær for livet. De deltagende børn og deres trivselsmæssige udvikling

Forfattere:
Søren Langager, André Torre, Christian Christrup Kjeldsen, Anna Kathrine Frørup
Beskrivelse:

I Lær for livet. De deltagende børn og deres trivselsmæssige udvikling præsenterer forskerne resultater fra en undersøgelse af trivselsmønstre og sammenhænge mellem trivsel og læring over mere end to år blandt anbragte børn, der deltager i det landsd... 

  

Læringens og tænkningens stil

Udgiver:
Billesø & Baltzer
Beskrivelse:

Får de dygtige elever altid de bedste karakterer? Hvordan ved vi, at de elever eller studerende, der klarer sig bedst i uddannelsessystemet, har de bedste evner? Måske er det snarere dem, hvis måde at lære på bedst passer med den konkrete skoles... 

 
Voksenuddannelser
Pædagogik

Medborgerskab - Fra teori til praksis

Forfattere:
Helle Hinge
Udgiver:
Gyldendal Uddannelse
Beskrivelse:

Medborgerskab handler om begrebets idehistoriske ophav og ikke mindst dets nutige dannelsesværdi i spændingsfeltet mellem demokrati, kultur og religion. Bogens "værktøjskasse" indeholder konkrete opgaver og øvelser, som viser, hvordan... 

 
Erhvervsuddannelser
Innovation, Erhvervsfag 3
Voksenuddannelser
Pædagogik

Pædagogik - Et overblik

Forfattere:
Henrik Juul
Udgiver:
Gyldendal Uddannelsen
Beskrivelse:

Pædagogik - et overblik giver overblik over pædagogiske teorier og traditioner. Bogen gør dig i stand til at overskue forskelle og ligheder mellem mange forskellige teorier ved at inddele dem i fire overordnede traditioner: • pædagogisk realisme... 

 
Grundskole
Idræt
Erhvervsuddannelser
Idræt

Pædagogik for forrykte. Om den ekspressive idræt

Forfattere:
Johan Borghäll
Udgiver:
Roas
Beskrivelse:

Med stor succes vender forfatteren de almindeligt kendte "spilleregler" for bevægelighedslæren på hovedet. . . Illustreret af balinesisk kunstner. Med øvelser og forklaringer inviterer den til en idræt, der bygger på lysten til nuet, hvor... 

 
Grundskole
Dansk, Samfundsfag, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Hhx
Dansk
Htx
Dansk, Samfundsfag
Stx
Dansk, Psykologi, Samfundsfag
Hf
Dansk, Samfundsfag
Erhvervsuddannelser
Dansk, Psykologi, Samfund og sundhed, Erhvervsfag 2, Samfundsfag
Voksenuddannelser
AVU, Dansk, Psykologi, Pædagogik, Religion og kultur, Samfundsfag
AMU
AMU til flygtninge og indvandrere og tværgående AMU
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser

Rejsen mod tilgivelse

Forfattere:
Thordis Elva, Tom Stranger
Beskrivelse:

om 16-årig bliver Thordis Elva voldtaget af den australske udvekslingsstudent Tom Stranger. Hun anmelder det aldrig, men hændelsen kommer til at påvirke hende dybt, og flere år senere vælger hun at kontakte Tom og konfrontere ham med det, han har... 

 

Relationer i skolen

Udgiver:
Billesø & Baltzer
Beskrivelse:

Der har i de senere år været en stigende interesse for relationer og relationstænkning i pædagogiske sammenhænge. Både på skole- og daginstitutionsområdet og i uddannelses- og udviklingssammenhænge, har vi i en årrække set et bredt udbud af kurser,... 

 
Stx
Almen studieforberedelse
Voksenuddannelser
Pædagogik
AMU
Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Ressourcefokuseret vejledning

Forfattere:
Marianne Tolstrup
Udgiver:
Dansk Psykologisk Forlag
Beskrivelse:

Vil du gerne hjælpe de personer, du vejleder til at kunne se flere muligheder, blive mere målrettede, få mere tro på egen kunnen og større håb for fremtiden? Ja, selvfølgelig vil du det, for det er vel i grunden det, al vejledning drejer sig om. Men... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser, Sproguddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Samarbejdsdrevet innovation i uddannelse

Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

Professionshøjskolerne har et stor innovationspotentiale på grund af deres stærke forankring i og konstante samspil med praksisfeltet. Men det giver også nogle dilemmaer ift. deres kerneopgave: at uddanne fagprofessionelle til konkrete samfundsmæssig... 

 

Skolen i samfundet. Analyser og perspektiver

Udgiver:
Billesø og Baltzer
Beskrivelse:

Grundbog til faget Skolen i samfundet. Den nye udgave er væsentlig udvidet med flere nye artikler. Faget Skolen i samfundet er at betragte som et tema, et emne, et område, som skal kvalificere det almendannende aspekt ved læreruddannelsen, dels ved...