Vis

Din søgning gav 47 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse

Flyt fokus - samarbejde og trivsel i børnehaven. Tre nye film

Beskrivelse:

Flyt fokus - samvær og trivsel i børnehaven Se hvordan pædagoger kan fremme børns positive udvikling, og få konkrete værktøjer du kan bruge i dit eget arbejde. Psykolog Luise Bæk Bomme (Center for ADHD) vejleder i pædagogisk-didaktisk relationsar... 

  

Flyt fokus - samarbejde og trivsel i børnehaven. Tre nye film

Beskrivelse:

I børnehaven ser man alle slags børn – også dem, der er urolige og udadreagerende. Det kan være udfordrende, og måden hvorpå man møder barnet hjemme og i børnehaven, har stor betydning for både trivsel og udvikling. Hvis et barn mistrives og er udadr... 

  

Flyt fokus - samarbejde og trivsel i børnehaven. Tre nye film

Beskrivelse:

Flyt fokus - samvær og trivsel i børnehaven Se hvordan pædagoger kan fremme børns positive udvikling, og få konkrete værktøjer du kan bruge i dit eget arbejde. Psykolog Luise Bæk Bomme (Center for ADHD) vejleder i pædagogisk-didaktisk relationsar... 

  
Stx
Biologi

Fysiologibogen 2. udgave

Forfattere:
Bodil Blem Bidstrup, Svend Erik Nielsen, Inge Marie Rasmussen, Søren Mortensen
Udgiver:
Nucleus Forlag Aps
Beskrivelse:

Fysiologibogen 2. udgave er en omarbejdet, opdateret og udvidet udgave af Fysiologibogen – den levende krop. Alle kapitler dækker A-niveauet. 

 
Htx
Biologi
Stx
Biologi
Hf
Biologi
Erhvervsuddannelser
Biologi

Fysiologibogen - den levende krop

Forfattere:
Søren Mortensen, Bodil Blem Bidstrup, Inge Marie Rasmussen, Svend Erik Nielsen
Udgiver:
Nucleus Forlag ApS
Beskrivelse:

Fysiologibogen omhandler kroppens fysiologi og giver en solid faglig gennemgang med afstikkere til andre organismers fysiologi og har temaer om bl.a. stress, stoffer og fedme. Bogen er skrevet til biologi B og dele til biologi A. Den dækker kernesto... 

 

FÅ POPKORNENE TIL AT SPRINGE - FOKUS PÅ DE 10-15% DYGTIGSTE I SKOLEN

Udgiver:
Filmkompagniet
Beskrivelse:

FOR DYGTIG TIL FOLKESKOLEN ­ Da Vinci Linjen i Esbjerg. 9 min. Da Vinci Linjen er et utraditionelt tilbud til elever, der holder af at lære og har let ved det. Her tilgodeses elever, som har brug for store faglige udfordringer og ønsker at udnytte... 

   
Grundskole
Idræt

Hvad skal vi med idræt i skolen?

Beskrivelse:

Idræt er meget mere end motion. Det er et dannelsesfag på niveau med andre fag i folkeskolen. Undervisningen skal være alsidig og give eleverne viden, oplevelser, erfaringer og refleksioner. Når idræt skal bidrage til elevernes almene dannelse, kan... 

   

Inkluderende klasseledelse - forskning og praksis

Beskrivelse:

I fire film bliver forskning inden for inkluderende klasseledelse bragt helt ind i klasselokalet. Mette Molbæk, Ph.d. VIA University College, har udviklet en analyseramme, der er en konkretisering af viden om inklusion og klasseledelse. Med analysera... 

  

Inklusion i klassen - udvikling af lærerkompetencer

Beskrivelse:

Se hvordan lærere underviser en elev med opmærksomhedsvanskelig-heder og få konkrete værktøjer, du kan bruge i din egen klasse. I filmen vejleder psykolog Lene Straarup, Center for ADHD, to lærere i pædagogisk didaktisk relationsarbejde, og vi ser,... 

  

Inklusion i praksis på Tåsingeskolen

Udgiver:
Marainne Rasmussen Filmkompagniet
Beskrivelse:

”Inklusion er ikke et redskab eller en metode, det er en tænkning. Det er os, der skal skabe rammerne omkring barnets hverdag for at få barnet til at agere ander-ledes.” Det siger skoleleder Kasper Føns i denne film. Grundlæggende set er det ikke... 

  

Kodning for alle - en vej til teknologiforståelse

Beskrivelse:

Målgruppen er den helt almindelige lærer, som kan gå ind på filmkompagniet.dk og få en pakke med gennemarbejdede undervisningsforløb, undervisningsmaterialer og lærervejledning samt film, der viser eksemplarisk IT-undervisning i praksis i teknolo... 

  
Voksenuddannelser
AVU, Billedkunst, Dansk, Dansk som andetsprog, Dramatik, Edb, Engelsk, Ergonomi, Europafag, FVU, Filosofi, Formidling, Fransk, Grundlæggende virksomhedskendskab, Historie, Hjemkundskab, Håndarbejde, Kulturfag, Kulturforståelse, Laboranter og teknikere, Latin, Matematik, Mediefag, Musik, Naturfag, Pædagogik, Regnskab og edb, Religion og kultur, Samarbejde og kommunikation, Samfundsfag, Spansk, Tysk

Kompetenceudvikling i udkantsområder. Almen og praksisnær kompetenceudvikling i udkantsområder

Forfattere:
Palle Rasmussen, Marianne K. Hviid, Ulla Thøgersen, Hanne Dauer Keller, Annette Rasmussen
Udgiver:
Aalborg Universitetsforlag
Beskrivelse:

De almene voksenuddannelser gennemføres traditionelt som skoleundervisning; men de kan også knyttes til arbejdslivet og dermed gøres mere relevante og tilgængelige for voksne, som har behov for kompetenceudvikling. En sådan undervisning kan opfylde... 

  
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Kvalitet i dagtilbud - grundbog til dagtilbudspædagogik (inkl. hjemmeside)

Forfattere:
Ida Kornerup, Torben Næsby, Michael W. Andersen, Allan Baumann, Stig Broström, Kira Saabye Christensen, Mogens N. Christoffersen, Ole Henrik Hansen, Anna-Katharina Højen-Sørensen, Kim Jerg, Laura Louise Laugesen, Bent Lindhardt, Tanja Miller, Marianne G. Nielsen, Kaare W. Nielsen, Mimi Petersen, Mari Pettersvold, Palle Rasmussen, Selma B. Reynisdottir, Ida Schwartz, Iram Siraj-Blatchford, Frank
Beskrivelse:

Denne grundbog er til specialiseringen i dagtilbudspædagogik på den nye pædagoguddannelse. Bogen anlægger et etisk og videnskabeligt perspektiv på dagtilbudspædagogik og pædagogisk praksis med det afsæt at præsentere den seneste viden på området af... 

 
Grundskole
Kristendomskundskab

Lutheriet

Beskrivelse:

E-bog om Reformationen. Indeholder film, elevopgaver, forslag til undervisningsforløb samt links til andet relevant materiale. Uv-materialet fokuserer på Martin Luthers liv; Reformationen i Danmark; Reformationens betydning i dag. 

   
Grundskole
Almindelige indvandrersprog - valgfag, Arbejdskendskab - valgfag, Billedkunst, Billedkunst - valgfag, Biologi, Byggeværksted, Børnehaveklassen, Dansk, Dansk som andetsprog - basis, Dansk som andetsprog - supplerende, Drama - valgfag, Engelsk, Filmkundskab - valgfag, Fransk, Fransk - valgfag, Fysik/kemi, Færdselslære, Geografi, Historie, Håndværk og design, Håndværk og design - valgfag, Idræt, Jordbrug, Kristendomskundskab, Madkundskab, Matematik, Medier - valgfag, Metal/motorværksted, Modersmålsundervisning, Musik, Musik - valgfag, Natur/teknologi, Naturfag, Produktudvikling og formgivning, Samfundsfag, Spansk - valgfag, Sundhed og sociale forhold, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Teknologi og kommunikation , Teknologiværksted, Tysk, Tysk - valgfag, Uddannelse og job, Virksomhedsfag
Hhx
Afsætning, Dansk, Engelsk, Erhvervsret, Finansiering, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Informationsteknologi, Innovation, International økonomi, It

Læreres relationskompetence - tre synlige kendetegn

Forfattere:
Marianne Rasmussen Filmkompagniet
Beskrivelse:

Læreres relationskompetence fremmer børn og unges trivsel og udvikling - fagligt, socialt og personligt - og bidrager til, at en klasse kan blive et læringsfællesskab. De relationskompetente handlinger har tre synlige kendetegn, og Louise Klinge...