Vis

Din søgning gav 443 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Fysik/kemi-didaktik. Læring og undervisning

Forfattere:
Peter Norrild
Beskrivelse:

Fysik/kemididaktik. Læring og undervisning handler om de refleksioner, fysik/kemilæreren gør sig om undervisning og læring i sit fag. Bogen gennemgår fysik/kemiundervisningens hvad, hvorfor og hvordan: Hvad belyser fagets natur, udvikling, indhold... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Fællesskab i skolen, Udfordringer og muligheder

Forfattere:
Svend Brinkmann, Elsebeth Jensen
Udgiver:
Akademisk Forlag
Beskrivelse:

I Fællesskab i skolen sætter fremtrædende forskere fokus på fællesskabet som et nødvendigt grundlag for børn og unges udvikling, trivsel og læring. Vi har alle brug for fællesskaber, for at vi kan blomstre som individer, men fællesskaberne har ofte... 

 
Voksenuddannelser
Psykologi, Pædagogik
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Gal på alt og alle. Peter og Sofie og problemvrede

Forfattere:
Rikke Mølbak, Anne Vibeke Fleischer
Udgiver:
Dansk psykologisk Forlag
Beskrivelse:

Der er tale om problemvrede, når barnet alt for tit og alt for kraftigt får vredesudbrud eller raserianfald. Barnet har brug for at lære at styre sin vrede og til at forstå sig selv og andre bedre, hvilket denne bog til børn mellem 4 og 8 år kan være... 

 
Voksenuddannelser
Psykologi, Pædagogik
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Generation Præstation

Forfattere:
Lone Ross Nylandsted
Udgiver:
Dansk Psykologisk Forlag
Beskrivelse:

Generation Præstation er betegnelsen for de mange unge, der i dag suser af sted gennem skole og uddannelse – og livet – med øjnene stillet skarpt på den gode præstation. Det kunne også hedde Generation Pres, for kravene er tårnhøje, og tolerancen... 

 
Voksenuddannelser
Psykologi, Pædagogik
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Gennembrudspædagogik

Forfattere:
Allan Simonsen
Udgiver:
Dansk psykologisk Forlag
Beskrivelse:

Bogen videregiver en række redskaber og metoder, som med udgangspunkt i anerkendelse, værdsættelse og ansvarlighed kan anvendes i det daglige arbejde med børn og unge, som har vanskeligt ved at begå sig i sociale og læringsmæssige sammenhænge. De... 

 
Grundskole
Geografi

Geografifokus Portal 7.-9. klasse

Forfattere:
Rasmus Enemark, Mogens Lehrbeck Jensen
Beskrivelse:

Alineas Geografiportal er for dig, der vil have nem adgang til en lang række stærke digitale læremidler skræddersyet til geografi – til en god pris. Her får du inspirerende læringsforløb, der tager udgangspunkt i fagets indhold og didaktik, og de... 

  
Grundskole
Geografi

Geografiundervisning - Fagdidaktisk grundbog

Forfattere:
Klaus Bruun, Poul Kristensen, Hanne L. Jørgensen, Ove Pedersen
Beskrivelse:

Bogen er udkommet i 2. oplag, som er opdateret i forhold til Fælles Mål 2016, herunder de fællesfaglige fokusområder og den fælles naturfagsprøve efter 9. klasse. Geografiundervisning - Fagdidaktisk grundbog er et didaktisk hjælpemiddel til at... 

 
Voksenuddannelser
Psykologi, Pædagogik
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Gode læsestrategier

Forfattere:
Øistein Anmarkrud, Vigdis Refsahl
Udgiver:
Dansk psykologisk Forlag
Beskrivelse:

På mellemtrinnet handler læseundervisning ikke længere kun om at lære at læse, men at læse for at lære – i alle fag. For at eleverne kan tilegne sig fagstof, er det afgørende, at de forstår det, de læser. Forfatterne til bogen hævder, at eksplicit... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

God og effektiv undervisning 4. udgave

Forfattere:
Per Fibæk Laursen, Peter Brodersen, m.fl .
Beskrivelse:

God undervisning står i oplysningens tjeneste ved at tage sig af elevens almene og faglige udvikling i et demokratisk samfund, hvor den frie tanke, den frie tale og det frie udtryk er bærende værdier. Og ja, vi underviser i Astrid Lindgrens Brødrene... 

 
Grundskole
Dansk, Samfundsfag, Sundhed og sociale forhold

Grib konflikten. - om konstruktiv konflikthåndtering i skolen

Forfattere:
Lotte Christy
Udgiver:
kriminalpræventive Råd
Beskrivelse:

Grib konflikten - om konstruktiv konflikthåndtering i skolen er en inspirationsbog til skolernes lærere, pædagoger og ledere samt lærer- og pædagogstuderende. Forældre må gerne læse med. Konflikter er en del af hverdagslivet, også i skole og SFO.... 

  
(1) | 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Grundbog i sprog

Forfattere:
Michael Ejstrup, Gyldendal Uddannelse
Beskrivelse:

Grundbog i sprog giver læseren et overblik over, hvordan dansk sprog fungerer, og hvordan dansk sprog er indrettet i forhold til andre sprog. Bogen forholder sig kritisk til sprognormering og ser på sprog som en del af vores kultur og den en­keltes... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Udgiver:
Amnesty International, dansk afdeling
Beskrivelse:

Guiden er en hjælp til jer, som ønsker at fokusere på menneskerettigheder og skabe en menneskerettighedskultur, hvor eleverne lærer at tage ansvar og deltage aktivt ud fra respekt, ligeværd, rummelighed og medindflydelse. Ikke kun i undervisningen,... 

  
Voksenuddannelser
Psykologi, Pædagogik, Samfundsfag
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Handlekompetence og ideologi

Forfattere:
Halvor Fuske, Pär Nygren
Udgiver:
Dansk psykologisk Forlag
Beskrivelse:

I de professioner, hvor sociale relationer er vigtige, forventes det i dag, at fagpersoner tager udgangspunkt i kompetencer, som er forankret i hele personen - ikke blot i fagkundskab, tekniske færdigheder, neutralitet og saglighed, men tillige i... 

 
Voksenuddannelser
Dansk

Helhed og didaktik - set i lys af læseundervisning

Forfattere:
Marianne Sommer
Udgiver:
Landsforeningen af Læsepædagoger
Beskrivelse:

Bogen er en kortfattet introduktion til ”en helhedsorienteret undervisning” og beskriver en didaktisk model, som læreren kan anvende ved sin forberedelse af undervisningen, så dens mål og indhold fremtræder tydeligt over for elever og forældre – og... 

 
Voksenuddannelser
Dansk

Helhed og didaktik - set i lys af læseundervisning

Forfattere:
Marianne Sommer
Udgiver:
Landsforeningen af Læsepædagoger
Beskrivelse:

Bogen er en kortfattet introduktion til ”en helhedsorienteret undervisning” og beskriver en didaktisk model, som læreren kan anvende ved sin forberedelse af undervisningen, så dens mål og indhold fremtræder tydeligt over for elever og forældre – og...