B - for bedre idræt - i-bog  

Forfattere:
Troels Wolf, Jørn Hansen
Materialetype:
  
Indhold:
iBog
Målgruppe:
Stx
Idræt
Hf
Idræt
Registreret af:
GYLDENDAL A/S

B - for bedre idræt, i-bog® indeholder papirbogens materiale tilføjet en række digitale ressourcer. I i-bogen kan eleverne tage noter og dele dem, markere tekst, forstørre illustrationer og få teksten læst op. B - for bedre idræt, i-bog® indeholder: 217 sider - Notesbog - Syntetisk tale - Pop-up-illustrationer Google-søgning - Videoer - 17 artikler - Links B - for bedre idræt, i-bog® er primært rettet mod undervisningen i idræt på B-niveau, men kan også læses af andre idrætsinteresserede, fx på højskoler og seminarier. B - for bedre idræt, i-bog® belyser idrætsteorien fra både den naturvidenskabelige, den samfundsmæssige, den psykologiske og den historiske vinkel og indeholder kapitler om sundhed, anatomi og bevægelseslære, aerob og anaerob træning, styrketræning, teambuilding, befolkningens idrætsadfærd, idrættens internationale scene og eliteidrættens skyggesider. B - for bedre idræt, i-bog® giver svar på spørgsmål som: - Hvilke muskler og led aktiveres under bevægelserne i forskellige idrætsgrene - Hvilke træningsformer er mest hensigtsmæssige til træning af kondition, udholdenhed og styrke? - Hvad er den politiske baggrund for nutidens sundhedskampagner, og hvordan beskytter fysisk aktivitet mod sygdom? - Hvordan skabes et godt samarbejde på et hold gennem teambuilding? - Hvordan er idrætten organiseret, og hvilken rolle spiller kommercielle interesser i idrætten? - Hvorfor dyrker mennesker idræt og hvad er deres motiver? - Hvilken betydning har idræt i international politik? - Hvilke årsager ligger bag eliteidrættens skyggesider som doping, korruption og slåskampe mellem fodboldfans? 

Bogkortets ID
99916518
Dato for offentliggørelse
11. april 2017
Udgivelsesdato
15. august 2013
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: PC, Mac, Linux, Chrome OS
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad, Windows tablets, Android tablets
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: E-nøgle
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
ISBN
9788762508712
Opstilling
 • Gymnasiale uddannelser
  • Idræt
   • Boldspil (G.38.b)
   • Friluftsaktiviteter, herunder atletik (G.38.c)
   • Gymnastik (G.38.d)
   • Håndbøger og tværgående værker (G.38.a)
   • Idrætsfysiologi og -teori (G.38.e)
   • Idrætspædagogik (G.38.f)
   • Svømning (G.38.g)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Flere licenstyper - se gu.dk
Emneord
idræt
Læringsmål
 • Hf
  • Idræt
   • C niveau
 • Stx
  • Idræt
   • C niveau