Kommentarer

Flash 1.0 elektronisk brainstorming og ideudvikling  

Forfattere:
Erik Lahn Sørensen
Udgiver:
NETforlag
Materialetype:
 
Indhold:
Software (fagligt indhold), Supplerende materiale
Målgruppe:
Erhvervsuddannelser
Informationsteknologi
Registreret af:
Konsulentgruppen INNOVATOR og Mindshop v/Jens Fisker Carlsbæk

Flash 1.0 guider brugerne gennem ide processen på en enkel måde. Det er digital brainstorming. Programmet baserer sig på præsentation af billeder suppleret med Spørgsmål, Ordsprog, Falske citater, Metaforer og Ord fra en Ordgenerator. Programmet anmoder i starten om et Case navn og en Problemformulering. Hvis man er tilfreds med denne problemformulering og dernæst gå til idegenerering. Ideerne nedskrives og kan uddybes med det samme eller senere. Man starter med at nedskrive de umiddelbare ideer, og når man så er løbet tør, kan man klikke på og starte et vilkårligt inspirationselement f.eks. et Billede, et Spørgsmål eller vælge Tilfældigt mix. Når man skal analysere billeder kan man anvende to fremgangsmåder. Enten kan man reagere impulsivt på billederne og straks nedskrive de nye ideer eller, hvis billedet desuden indeholder mange detaljer granske det nøjere for at afdække, om der skulle være principper og karakteristika, der eventuelt kan overføres til den pågældende problemstilling. Billederne er inddelt i fem kategorier. I programmet kan man frit vælge mellem disse kategorier eller for eksempel foretrækkke alle kategorier, hvorved man opnår en tilfældig rækkefølge af samtlige billeder i programmets database. 

Bogkortets ID
99824
Dato for offentliggørelse
5. december 2003
Udgivelsesdato
1. januar 2002
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
1 cd-rom
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
4000,00 kr. for 1 licens - skolepris ekskl. moms og ekspedition
Emneord
Brainstorm, Kreativitet, Ideudvikling, visuel , Projekt, IT, Dokumentation, Billedmix, Udviklingscase
Læringsmål
 • AMU
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Informationsteknologi
 • Grundskole
 • Hf
 • Hhx
 • Htx
 • Stx
 • Voksenuddannelser