Kommentarer

Skjulte Danmarkshistorier  

Forfattere:
Lasse Weel Krammer-Dandanell
Udgiver:
Danmarks Forsorgsmuseum
Materialetype:
   
Indhold:
AV-materiale, Kopimateriale, Lærervejledning, Prøver, opgaver og test, Pædagogiske læreplaner, Supplerende materiale
Målgruppe:
Stx
Historie, Samfundsfag
Hf
Historie, Samfundsfag
Registreret af:
Egeskov Mølle

”Skjulte Danmarkshistorier” er et ambitiøst og nyskabende museumsprojekt, der gennem 12 korte dokumentarfilm skabt sammen med nutidens socialt udsatte, skal give indsigt i og tydeliggøre forskelle og ligheder på livet for nutidens og fortidens socialt udsatte. Nutidens udsatte er filmenes eksperter. Det er dem, der formidler både deres egen historie, men også historier om fortidens indlagte på Svendborg Fattiggård. Projektet løfter skjulte historier om fattigdom i Danmark frem i lyset, og bringer nye perspektiver ind i debatten om fattigdom før og nu. Der er skabt et undervisningsmateriale til filmene. Undervisningsmaterialet til “Skjulte Danmarkshistorier” har to overordnede formål. For det første at give indsigt i livet for fortidens og nutidens socialt udsatte. For det andet at give eleverne nogle analytiske værktøjer til at reflektere over, hvorledes fortællinger om socialt udsatte og mennesker fra underklassen skriver sig ind i en nutidig socialpolitisk dagsorden. Undervisningsmaterialet til “Skjulte Danmarkshistorier” henvender sig både til historie og samfundsfag. Materialet relaterer sig til kernestof og faglige mål i begge fag, og kan inddrages som supplerende stof. Nedenfor kan det ses hvilke faglige mål, samt hvilket kernestof, der kan bringes i spil I tre dokumentarfilm flettes skjulte historier om fortidens og nutidens socialt udsatte og hjemløse ind i hinanden. Mette, Eli, Henning, Christina og Richardt har alle været hjemløse og socialt udsatte. I filmene tager de os med på en rejse i deres egne barske og rørende historier fra Danmark i dag og med tilbage til en tid, hvor fattiggårde og arbejdsanstalter var det primære middel til bekæmpelse af fattigdom, hjemløshed og socialt udsathed. I ni korte temafilm danner forholdende på Svendborg Fattiggård, i dag Danmarks Forsorgsmuseum, udgangspunkt for samtaler om livet som socialt udsat og hjemløs i Danmark i dag. Henning, Mette, Eli, Christina og Richardt, som alle er tidligere eller nuværende hjemløse og socialt udsatte, har selv udvalgt temaerne. Samtalerne giver et unikt indblik i en verden, som få kender til. ”Skjulte Danmarkshistorier” er blevet til i et samarbejde mellem Danmarks Forsorgsmuseum, Forsorgscenter Sydfyn, SAND – de hjemløses landsorganisation og Instafilm. "Skjulte Danmarkshistorier" er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og Nordea fonden og del af satsningen "Historier om Danmark" 

Bogkortets ID
99809332
Dato for offentliggørelse
6. april 2017
Udgivelsesdato
12. marts 2017
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: pc/bærbar pc, mac
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: android, iPhone, iPad, tablet
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
alle
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Varighed
1 timer 9 minutter
Emneord
Danmarks Forsorgsmuseum, Fattigdom, Hjemløshed, Socialt udsatte, Historier om Danmark, Danmarkshistorie, Skjulte Danmarkshistorier, Forsorg, Velfærd, Velfærdsstat, historie, samfundsfag
Læringsmål
  • Hf
    • Historie
    • Samfundsfag
  • Stx
    • Historie
    • Samfundsfag
Undervisningstid
3 lektioner