Kommentarer

Skjulte Danmarkshistorier  

Forfattere:
Jeppe Wichmann Rasmussen, Ulrik Vestergaard Jensen
Udgiver:
Danmarks Forsorgsmuseum
Materialetype:
   
Indhold:
Prøver, opgaver og test, AV-materiale, Lærervejledning
Målgruppe:
Grundskole
Dansk, Historie
Klassetrin:
7.-10. kl.
Registreret af:
Egeskov Mølle

”Skjulte Danmarkshistorier” er et ambitiøst og nyskabende museumsprojekt, der gennem 12 korte dokumentarfilm skabt sammen med nutidens socialt udsatte, skal give indsigt i og tydeliggøre forskelle og ligheder på livet for nutidens og fortidens socialt udsatte. Nutidens udsatte er filmenes eksperter. Det er dem, der formidler både deres egen historie, men også historier om fortidens indlagte på Svendborg Fattiggård. Projektet løfter skjulte historier om fattigdom i Danmark frem i lyset, og bringer nye perspektiver ind i debatten om fattigdom før og nu. Der er skabt et undervisningsmateriale til filmene til undervisningen i historie og dansk. Formålet med undervisningsforløbet til ”Skjulte Danmarkshistorier” er at arbejde tematisk med at belyse, hvordan eleverne opfatter fattige, socialt udsatte og hjemløse i dag og hvordan de opfatter den samme gruppe for omkring 100 år siden. Forløbet skal tydeliggøre, hvilke årsager, der var og er til, at nogle mennesker bliver marginaliseret i samfundet. I forløbet skal eleverne se film, opstille tematiske lister og producere deres eget filmede interview. I tre dokumentarfilm flettes skjulte historier om fortidens og nutidens socialt udsatte og hjemløse ind i hinanden. Mette, Eli, Henning, Christina og Richardt har alle været hjemløse og socialt udsatte. I filmene tager de os med på en rejse i deres egne barske og rørende historier fra Danmark i dag og med tilbage til en tid, hvor fattiggårde og arbejdsanstalter var det primære middel til bekæmpelse af fattigdom, hjemløshed og socialt udsathed. I ni korte temafilm danner forholdende på Svendborg Fattiggård, i dag Danmarks Forsorgsmuseum, udgangspunkt for samtaler om livet som socialt udsat og hjemløs i Danmark i dag. Henning, Mette, Eli, Christina og Richardt, som alle er tidligere eller nuværende hjemløse og socialt udsatte, har selv udvalgt temaerne. Samtalerne giver et unikt indblik i en verden, som få kender til. ”Skjulte Danmarkshistorier” er blevet til i et samarbejde mellem Danmarks Forsorgsmuseum, Forsorgscenter Sydfyn, SAND – de hjemløses landsorganisation og Instafilm. "Skjulte Danmarkshistorier" er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og Nordea fonden og del af satsningen "Historier om Danmark" 

Bogkortets ID
99808672
Dato for offentliggørelse
6. april 2017
Udgivelsesdato
12. marts 2017
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: pc, bærbar pc, mac
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: android, iPhone, iPad, tablet
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
alle
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Varighed
1 timer 9 minutter
Emneord
Danmarks Forsorgsmuseum, Fattigdom, Hjemløshed, Socialt udsatte, Historier om Danmark, Danmarkshistorie, Skjulte Danmarkshistorier, Forsorg, Velfærd, Velfærdsstat
Klassetrin
7.-10. kl.
Læringsmål
  • Grundskole
    • Fag (Forenklede Fælles Mål)
      • Dansk
      • Historie
Undervisningstid
4 lektioner