Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen  

Forfattere:
Kaj Hansen, Roskilde Tekniske Skole
Udgiver:
BAI
Materialetype:
  
Indhold:
Opslagsværk og samlinger
Målgruppe:
AMU
Bygge og anlæg (BAI)
Registreret af:
Byggeriets Uddannelser

Materialet er udarbejdet for at understøtte følgende mål: 47464 Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen, hvor deltageren kan ud fra viden om bygge- og anlægsmaterialers sammensætning og oprindelse kan indsamle, sortere og bortskaffe affald fra byggepladsen under hensyn til love og regler samt ud fra ressource-, bæredygtigheds- og økonomiske betragtninger, så der i den daglige drift er fokus på bæredygtig anvendelse og opbygning af en ressourcebesparende kultur. Deltagerne har desuden et sådant kendskab til håndtering, sortering og mulighed for genanvendelse af affald på byggepladsen, at de kan deltage i udarbejdelse af procedurer for håndtering, sortering og genanvendelse af byggeaffald og kan deltage i planlægning af en hensigtsmæssig indretning af byggepladsen, der på samme tid sikrer bedst mulig sortering i forskellige fraktioner og sikrer hensigtsmæssige adgangsveje. Derudover kan deltagerne vurdere behov for tilkaldelse af særligt uddannet personale til håndtering af person- og miljøfarligt bygge- og anlægsaffald, og endelig kan deltagerne søge oplysninger om kommunale retningslinjer for bortskaffelse af affald. 

Bogkortets ID
99587464
Dato for offentliggørelse
28. marts 2017
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Brugsrettigheder
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Pris (ekskl. moms) og vilkår
© Undervisningsministeriet, december 2016. Materialet er udviklet af Efteruddannelses-udvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med faglærer Kaj Hansen, Roskilde Tekniske Skole. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: ”Dette materiale indeholder en bearbejdning af Affaldshåndtering og – sortering på byggepladsen, december 2016, der er udviklet for Undervisningsministeriet i samarbejde med Efteruddannelsesudvalget for bygge-/anlæg og industri og Kaj Hansen, Roskilde Tekniske Skole”.
Emneord
affaldshåndtering, sortering, bæredygtighed, bortskaffelse
Læringsmål
  • AMU
    • Bygge og anlæg (BAI)
      • Affaldsdeponering