Kommentarer

Læringsskala og Trivselsskala. www.dafolo-tools.dk/laertriv. Skolelicens. Årsabonnement.  

Serietitel:
dafolo-tools.dk
Forfattere:
Poul Nissen
Materialetype:
  
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Registreret af:
DAFOLO A/S

Besøg www.dafolo-tools.dk/laertriv Prøv gratis i 30 dageDu har mulighed for at prøve produktet gratis og uforpligtende i 30 dage. Send en mail til forlag@dafolo.dk med skolens navn og institutionsnummer.Loginform og licensProduktet tilgås med UNI-Login, og skolelicensen gælder for et år ad gangen. Abonnementet fortsætter i løbende abonnement, indtil det opsiges. Har du ikke UNI-Login, kan du bestille UNI-Login her.Fag: AlleMålgruppe: Børn og unge i skolealderenEt forskningsforankret redskab til måling af elevers læring og trivselLæringsskala og Trivselsskala (www.dafolo-tools.dk/laertriv) er et digitalt redskab, der dels kan måle, om eleverne lærer noget, dels om de trives. På den vis får læreren et evidensinformeret afsæt for at arbejde med læring og trivsel. De to skalaer, som redskabet består af, kan anvendes til børn og unge i skolealderen. Det er let at komme i gang med at bruge redskabet, og det tager kun ganske få minutter at foretage en måling.Om Læringsskala og TrivselsskalaLæringsskala er udviklet med henblik på at måle, om eleverne lærer noget i skolen. Formålet med skalaerne er at skabe et datagrundlag for tilrettelæggelse af en undervisning/pædagogik, hvor alle børn lærer noget og trives og ikke kun nogle børn. Blandt andre er John Hattie ud fra analyser af en række undersøgelser nået frem til, at en af det mest betydningsfulde enkeltfaktorer til fremme af skolepræstationer er feedback. Ikke så meget feedback fra læreren til eleven, men snarere feedback fra eleven til læreren, hvor læreren modtager feedback fra elevens perspektiv i forbindelse med undervisningen. En sådan feedback får læreren med Læringsskalaen.Trivselsskala måler, hvor godt børn og unge har det og trives. Trivsel er ikke blot fravær af negative faktorer, men et udtryk for i hvor høj grad der er "energi" til udvikling i form af overskud, gå-på-mod, handlekraft og glæde ved at være til. Graden af trivsel er således et udtryk for, i hvor høj grad det enkelte individ vurderer sin livskvalitet generelt på en favorabel måde. Hvordan virker Læringsskala og Trivselsskala?Som lærer har man adgang til at oprette nye målinger, ligesom man har adgang til statistik for hele klassen, hvor målinger blandt andet kan sammenlignes, og effektstørrelser udregnes. Som elev har man adgang til at foretage de målinger, ens lærer har oprettet. Læreren logger ind og opretter en ny måling for enten læring eller trivsel for en given klasse. Eleverne logger ind og markerer på en slider, hvor godt forskellige udtryk passer på dem. Målingerne gemmes på lærerens side, så snart eleverne har afsluttet en måling, og læreren kan se data for hele sin klasse og sammenligne målinger.Poul Nissen er læreruddannet, cand.pæd.psych., dr.phil., autoriseret psykolog, specialist og supervisor i klinisk psykologi og psykoterapi samt privatpraktiserende psykolog. Han har gennem de seneste år arbejdet med effektforskning - bl.a. i forbindelse med børn med særlige forudsætninger.Det siger brugerne om læringsskala:"Systemet er enkelt at gå til, det er simpelt, og statistikdelen er yderst relevant og brugbar for læreren. (…) Alt i alt et super godt redskab til læreren, og som en elev sagde: Det giver mening, at det er os selv, der skal svare." Lotte Brinkmann, cand. pæd. og læringskonsulent ved Anhold Læringsværksted (målinger foretaget hos Dagnæsskolen)"Det er nemt at gå til, og det samme gælder for eleverne. De blev overrasket over, at det var så hurtigt at svare på."Jesper Jensen, faglærer 

Bogkortets ID
99484218
Dato for offentliggørelse
23. marts 2017
Udgivelsesdato
1. oktober 2015
Slutbrugere
Underviser
Omfang
sider
Udgave/version
1015
ISBN
9788771600971
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kr. 9,000,00
Læringsmål
  • Mellemlange videregående uddannelser
    • Pædagogiske uddannelser
      • Folkeskolelærer