Kommentarer

Dygtig, dygtigere, dygtigst - talentudvikling gennem differentieret undervisning  

Forfattere:
Kirsten Baltzer, Ole Kyed og Poul Nissen
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Registreret af:
DAFOLO A/S

Dygtig, dygtigere, dygtigst – talentudvikling gennem differentieret under-visning stiller skarpt på skolernes begavede og talentfulde elevers fagligeudvikling og trivsel. Boen kan læses som et bud på talentudviklendepraksis i en inkluderende skole med fokus på undervisningsdifferentiering.I bogens første del udfoldes et forskningsbaseret grundlag, som danner rammenfor differentiering i praksis. Her præciseres det, hvilke elever der er taleom, og hvad vi ved om disse børn i et pædagogisk og psykologisk perspektiv.Kapitlerne i bogens anden del er relaterede til praksis ud fra overordnede synsvinkler, der forfølges helt ind i skolens maskinrum: klasseværelset. Eksemplerne i disse mere praksisrelaterede kapitler er udviklet og afprøvet med udgangspunkt i den teoretisk funderede planlægningsramme Undervisningsdifferentieringens ABC.Bogen er skrevet af tre af Danmarks førende personer inden for talentudviklingi skolen:Kirsten Baltzer er læreruddannet, cand.pæd.psych., ph.d. og har i en årrækkeforsket i undervisning af børn med særlige forudsætninger og talentudvikling.Ole Kyed er læreruddannet, cand.pæd.psych. og autoriseret psykolog medmange års erfaring som skolepsykolog og privatpraktiserende psykolog.Poul Nissen er læreruddannet, cand.pæd.psych., dr.phil., autoriseret psykolog, specialist og supervisor i klinisk psykologi og psykoterapi samt privatpraktiserende psykolog. Han har gennem de seneste år arbejdet med effektforskning - bl.a. i forbindelse med børn med særlige forudsætninger."Relevant, tankevækkende og vigtig udgivelse om talentudvikling gennem differentieret undervisning. Bogen har stor relevans på både læreruddannelsen og i skoleverdenen." - Lektørudtalelsen fra Dansk BiblioteksCenter 

Bogkortets ID
99483803
Dato for offentliggørelse
23. marts 2017
Udgivelsesdato
1. marts 2014
Slutbrugere
Underviser
Omfang
196 sider
Udgave/version
0314
ISBN
9788772819228
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kr. 258,00
Emneord
dygtig, dygtigere, dygtigst
Læringsmål
  • Mellemlange videregående uddannelser
    • Pædagogiske uddannelser
      • Folkeskolelærer