Kommentarer

Styrk dit barns motorik 0-1 år  

Forfattere:
Sofie Katrine Jørgensen, Louise Thomsen
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Dagtilbud
Alsidig personlige udvikling
Aldersgruppe:
0-2 år, 3-6 år
Registreret af:
DAFOLO A/S

Styrk dit barns motorik - 0-1 år henvender sig til forældre, der på en let og overskuelig måde søger inspiration til forskellige lege og aktiviteter, som styrker det 0-1-årige barns motorik. Hæftet giver masser af idéer til nye og anderledes lege og aktiviteter med det helt lille barn.Allerede fra barnet er nyfødt, skabes fundamentet for en sund motorisk udvikling. Når barn og forældre sammen har det sjovt og oplever glæde gennem fysisk aktivitet, oparbejdes gode kropslige kompetencer. Disse kompetencer ligger til grund for al anden udvikling, modvirker udviklingen af livsstilssygdomme og har en positiv indvirkning på barnets generelle helbred, selvforståelse og selvværd. Når barnet oplever at kunne mestre en aktivitet rent motorisk, giver det en følelse af succes, som motiverer barnet til at kaste sig ud i nye udfordringer.Legene og beskrivelsen af barnets udvikling er inddelt efter alder, så man nemt og overskueligt kan finde viden og aktiviteter, der passer til barnets behov. Efterhånden som barnets motoriske færdigheder forbedres, tilføjes aktiviteterne nye udfordringer. Sidst i hæftet findes et afsnit om leg med større søskende samt et afsnit om, hvad man som forælder kan gøre, hvis barnets motorik ikke udvikler sig som forventet.Hæftet er skrevet til forældre, men er også relevant læsning for pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere, studerende og sundhedspersonale. Det kan med fordel suppleres med hæftet Styrk dit barns motorik - 1-3 år.Se indholdsfortegnelse og indledning til hæftet"På meget kort plads giver de en glimrende introduktion til barnets sansemotoriske udvikling og læring det første år samt sansernes samspil med motorik og betydningen af stimulering fra omgivelserne. Forslag til simple lege og aktiviteter med få eller ingen rekvisitter er delt i aldersgrupperne 0-3, 3-6, 6-9 og 9-12 mdr. ligesom der er en kort intro til den motoriske udvikling i samme aldersgrupper. Det giver god mening, da der trinvis sker meget i barnets udvikling det første år (…) Det vil helt sikkert glæde travle småbørnsforældre, at de i så overskuelig og letlæselig form får præsenteret god faglig information om, og forslag til stimulering af barnets motoriske udvikling. Hæftet er også selvskrevet på alle biblioteker, men forsvinder dog nemt på bibliotekshylden."Læs lektørudtalelsen fra Dansk BiblioteksCenter 

Bogkortets ID
99482718
Dato for offentliggørelse
23. marts 2017
Udgivelsesdato
29. august 2011
Slutbrugere
Underviser
Omfang
40 sider
Udgave/version
0711
ISBN
9788772815978
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kr. 64,00
Emneord
Børns, motorik, 0-1, år
Aldersgruppe
0-2 år, 3-6 år
Læringsmål
  • Dagtilbud
    • Tema
      • Alsidig personlige udvikling