Kommentarer

Anne og Jørgen og reformationen, 1534  

Serietitel:
Børn i Danmarks historie
Forfattere:
Pia Sigmund
Materialetype:
 
Indhold:
Supplerende materiale, Lærervejledning
Målgruppe:
Grundskole
Historie
Klassetrin:
4.-7. kl.
Registreret af:
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

Året er 1534. Vi er midt i Grevens Fejde, en voldsom borgerkrig i Danmark. Krigen handler om religion, et opgør med katolicismen og indførelse af reformationen ud fra Luthers tanker og skrifter. Krigen er også et opgør mellem bønder og adel. Vi oplever krigen og reformationen set gennem seks forskellige børns liv, hverdag og oplevelser. Lærervejledningen er indbygget i bogen og indeholder læringsmål, idéer til undervisningen, og forslag til tværfaglige projekter. Desuden fri kopisider med elevopgaver og læringsmål henvendt mod eleverne. Bogen handler om børn på reformationstiden i Danmark, dvs. årene 1534-1536, og om den turbulente tid, som også børnene i landet mærkede. Krigen i disse år handlede ikke kun om, hvilken religion Danmark fremover skulle have, men var også en borgerkrig om kongemagten – hvem skulle være landets konge: Christian den 2., Christian den 3. eller grev Christoffer? 

Bogkortets ID
99294505
Dato for offentliggørelse
15. marts 2017
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Sidetal
80 sider
Udgave/version
1. udgave, 1. oplag
ISBN
978-87-23-51377-9
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Historie
   • Supplerende materiale, Danmark/Norden (F.33.c)
   • Supplerende materiale, Verden (F.33.d)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Se pris på Alineas hjemmeside
Emneord
Danmarkshistorie, Reformationen, 1534
Klassetrin
4.-7. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Historie
    • 5. - 6. klasse
     • Historiebrug (obligatorisk): Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum
      • Historiske scenarier (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om elementer, der indgår i historiske scenarier (vejledende mål)
       • Eleven har viden om kriterier for valg af historiske scenarier (vejledende mål)
       • Eleven kan begrunde valg af historiske scenarier til at få indsigt i samfundsforhold i fortiden (vejledende mål)
       • Eleven kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i fortiden (vejledende mål)
     • Kildearbejde (obligatorisk): Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden
      • Kildeanalyse (obligatorisk område)
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder
      • Det lokale, regionale og globale (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden (vejledende mål)
       • Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie (vejledende mål)
      • Historiekanon (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kanonpunkter (vejledende mål)
       • Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse (vejledende mål)
      • Kronologi, brud og kontinuitet (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering (vejledende mål)
       • Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske perioder (vejledende mål)
       • Eleven kan identificere brud og kontinuitet i historien (vejledende mål)
       • Eleven kan placere historiske perioder i absolut kronologisk sammenhæng (vejledende mål)