Kommentarer

Drilleord III - Vokalrækker  

Serietitel:
Alkalær undervisningsmaterialet
Forfattere:
Eag V. Hansn
Materialetype:
 
Indhold:
Kopimateriale, Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Grundskole
Dansk, Dansk som andetsprog - basis, Dansk som andetsprog - supplerende
Klassetrin:
2.-4. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Alkalær ApS

Dette er den sidste arbejdsmappe i serien af læseundervisning for indskolingen. Eleven har indtil videre arbejdet med lydrette ord, det hemmelige alfabet, de 120 mest brugte ord, konsonantskift og stumme bogstaver. Turen er nu kommet til vokalskift, som er det sidste – og sværeste – eleven skal have tjek på for at bryde læsekoden fuldstændigt. Fidusen ved at arbejde med vokalskift er at eleven helt grundlæggende forstår at der er en reel grund til at ca. halvdelen af alle danske ord rent faktisk har vokalskift, nemlig den at stavemåden har at gøre med hvordan ordene blev udtalt i gamle dage. Når eleven ligeledes indser at vokalerne i tidligere tiders talesprog generelt var meget mere lukkede end i dag, bliver det hele mere logisk for ham. Han kan, om man så må sige, begynde at fornemme det sproghistoriske vingesus. Når eleven yderligere forstår springene inden for vokalrækken – til højre ved læsning og til venstre ved stavning – går der for alvor en prås op for ham. (NB: I det almindelige fonetiske vokalskema skrives det vi kalder vokalrækker, nemlig hhv. urundede fortungevokaler, rundede fortungevokaler og rundede bagtungevokaler, faktisk i kolonner. Hos Alkalær skriver vi dem henad, fra venstre mod højre, og det er herudfra at vi taler om spring.) Med andre ord: De tre vokalrækker, som også indeholder vokalerne fra det hemmelige alfabet, er et særdeles vigtigt og brugbart værktøj når man skal lære at læse og stave! Ord- og tekstforståelse som eleven for alvor tog fat på i Drilleord II, fortsætter i denne arbejdsmappe, men med stadig større fokus på at eleven selv tager ansvar for de enkelte ords betydning. 

Bogkortets ID
99204090
Dato for offentliggørelse
12. marts 2017
Udgivelsesdato
17. februar 2017
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Sidetal
198 sider
Udgave/version
2. udgave, 1. oplag
ISBN
978-87-91576-13-3
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk, begynderundervisning
   • Dansksystemer (F.07.e)
   • Materialer med opgaveløsning. Læsespil (F.07.k)
   • Øvrige begyndermaterialer (F.07.l)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
3950,- ekspederes direkte fra forlaget
Emneord
120 mest brugte ord, konsonantskift , stumme bogstaver, Stavning, Læseforståelse, Læsekoden, Alkalær
Klassetrin
2.-4. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 1. - 2. klasse
    • 3. - 4. klasse
   • Dansk som andetsprog - basis
    • 1. - 9. klasse
   • Dansk som andetsprog - supplerende
    • 3. - 5. klasse
    • Børnehaveklassen - 2. klasse