Kommentarer

Fælles tænkning med børn - at udvikle tænkefærdigheder i dagtilbud  

Serietitel:
Læring i dagtilbud
Forfattere:
Jenni Clarke
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Dagtilbud
Alsidig personlige udvikling
Aldersgruppe:
0-2 år, 3-6 år
Registreret af:
DAFOLO A/S

Børn er nysgerrige på verden fra det øjeblik, de bliver født. De indsamler information, udforsker, danner sig ideer og holdninger og drager konklusioner på grundlag af deres egne unikke erfaringer. Kimen til udviklingen af tænkefærdigheder er således lagt ganske tidligt. Denne bog ser nærmere på, hvordan fagprofessionelle kan støtte denne naturlige tendens og arbejde på at skabe gode læringsmiljøer, hvor tænkefærdighederne kan blomstre. Bogens DEL 1 handler om, hvad tænkefærdigheder er, og præsenterer metoder til at hjælpe børn til at udvikle disse færdigheder. Her introduceres også begrebet 'vedvarende fælles tænkning' som en måde at tænke og interagere med børn. DEL 1 sætter også fokus på den voksnes rolle i at støtte udviklingen af tænkefærdigheder, samt hvordan man skaber et miljø for tænkning i dagtilbuddet. DEL 2 giver konkrete eksempler på undersøgelser og udfordringer, der kan få små og større børn til at tænke, og som kan bidrage til at udvikle deres tænkefærdigheder. Hver aktivitet er beskrevet trin for trin med forslag til nyttigt ordforråd og tips til at fastholde tænkningen undervejs. Bogen er skrevet af Jenni Clarke, der har arbejdet med børn i almene dagtilbud og med børn med omfattende læringsvanskeligheder på specialinstitutioner. Hun har en stor interesse for kreativ tænkning hos små børn og ønsker at dele disse givende tilgange med så mange mennesker, hun kan. Se indholdsfortegnelse og indledning til bogen Læring er for alvor kommet på dagsordenen i den pædagogiske praksis på 0-6-årsområdet. Serien 'Læring i dagtilbud' sætter fokus på, hvordan det pædagogiske personale kan tilrettelægge gode betingelser for børns udvikling og læring og dermed styrke og lægge grunden for børnenes nysgerrighed og glæde ved at lære. Seriens målgruppe er pædagogisk personale og ledere i daginstitutioner, men også studerende og undervisere på pædagoguddannelsen samt dagplejere og pædagogiske konsulenter kan have glæde af at læse med.'Denne bog indeholder ideer til, hvordan man kan stimulere og fremme vedvarende tænkning. Den lægger op til de iværksættere, man gerne vil have politisk her i landet, men som man tror, man får ved at fokusere på tidlig læsning, skriftsprog iPads og emneundervisning. Fælles tænkning med børn er en ekstrem vigtig bog. Jeg ser den som et politisk manifest, som et råb om, at fremtidens børn, der bliver voksne bør have et tænksomt udviklingspotentiale, der er dyrket helt fra den spæde barndom. Vi har langt mere brug for en bog som denne, fremfor alle de bøger, der fokuserer på lyd, bogstav og det skrevne ord. Læs bogen på PPR, hos de pædagogiske konsulenter, hos BUPL, hos de politiske trendsættere. I undervisningsministeriet. Denne bog har et så vigtig budskab, hvis vi skal kunne klare os i fremtiden.' Birgitte Franck, Center for Høretab. 

Bogkortets ID
99023611
Dato for offentliggørelse
3. marts 2017
Slutbrugere
Underviser
Omfang
96 sider
Udgave/version
0617
ISBN
9788771604214
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kr. 210,00
Aldersgruppe
0-2 år, 3-6 år
Læringsmål
  • Dagtilbud
    • Tema
      • Alsidig personlige udvikling