Kommentarer

Feedback i danskfaget (inkl. hjemmeside)  

Serietitel:
Undervisning og læring
Forfattere:
Vibeke Christensen (red.), Jens Jørgen Hansen, Søren Pjengaard, Mette Maria Rydén, Nadia Rathje, Stig Toke Gissel, Mette Bak Bjerregaard, Johannes Fibiger, Grethe Dolmer og Sofia Esmann.
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Registreret af:
DAFOLO A/S

Feedback fylder meget i den danske skolediskurs i disse år. Det skyldes ikke mindst den newzealandske uddannelsesforsker, professor John Hattie, der med sin forskning viser, at feedback har stor og positiv effekt på elevers læring. Med afsæt i Hatties omfattende internationale undersøgelser af feedbackbegrebet præsenterer og diskuterer bogens forfattere forskellige måder at forstå og praktisere feedback i danskfaget på.I bogens første del præsenteres Hatties feedbackmodel med refleksioner over mulighederne for anvendelse af modellen i en dansk skolekultur. Modellen bliver kritisk belyst gennem forskellige klassiske læringsteorier og sættes konstruktivt i relation til nyere opfattelser af faget dansk.I bogens anden del gives der en række konkrete bud på, hvordan der kan arbejdes bevidst med feedback i danskundervisningen i folkeskolen. Kapitlerne fører også frem til udviklinger af Hatties feedbackmodel til anvendelse i danske skoler og i dansk læreruddannelse. Samlet set dækker emnerne i kapitlerne store og væsentlige områder af danskfagets indhold, og praksiseksemplerne hentes fra både indskoling, mellemtrin og udskoling.Bogen henvender sig til lærerstuderende, lærere i folkeskolen, udviklings- og læringskonsulenter, skoleledere og andre med interesse for feedback i danskfaget.Til bogen hører en hjemmeside, hvor der findes supplerende materiale til nogle af kapitlerne. Se www.dafolo.dk/undervisningBogen er redigeret af Vibeke Christensen, der er ph.d.-stipendiat og lektor i dansk på Læreruddannelsen i Aalborg, University College Nordjylland. Hun er uddannet folkeskolelærer og cand.pæd. i dansk. Forud for sin nuværende ansættelse på læreruddannelsen har hun arbejdet i en årrække som folkeskolelærer – hovedsageligt med danskundervisning i udskolingen. Bogens kapitler er skrevet af: Mette Bak Bjerregaard, Vibeke Christensen, Grete Dolmer, Sofia Esmann, Johannes Fibiger, Stig Toke Gissel, JensJørgen Hansen, Søren Pjengaard, Nadia Raphael Rathje og Mette-Maria Rydén. Se indholdsfortegnelse og forord til bogen"Det er en meget kompetent udgivelse både for lærerstuderende og lærere. Den teoretiske del er velbegrundet og veldokumenteret, og bogens hoveddel med konkrete bud på anvendelse af feedback i danskundervisningen, er meget praksisnær og inspirerende både for studerende og praktikere. Det er en god udgivelse, som kan være med til at højne danskundervisningen." - Lektørudtalelsen fra Dansk BiblioteksCenter"John Hatties teorier bliver i denne fremragende bog på en værdifuld måde tænkt ind i en danskfaglig sammenhæng (...) Og så har jeg allerede nævnt en af de mange pointer i denne bog, som jeg med det samme kan anbefale til alle, der interesserer sig for folkeskolen. Den er især en gave til lærerne. Et guldæble til dansklærerne."Læs hele anmeldelsen fra "Folkeskolen""Jeg mener, at Feedback i danskfaget med fordel kan bringes på dagsordenen til danskteammøder og lignende. Bogen kan udmærket bidrage til planlægningen af en undervisning, der i højere grad er styret af lærerens overvejelser omkring elevernes læring og faglige udbytte end af selve undervisningsaktiviteten." - Læsepædagogen, april 2015Undervisning og læring er målrettet alle aktører i og omkring folkeskolen og ungdomsuddannelserne (gymnasier, handelsskoler og erhvervsskoler). Serien henvender sig således til undervisere og studerende på grund-, efter- og videreuddannelse samt til lærere, pædagoger, konsulenter og ledere uanset skoleform.Bag udgivelserne i serien er en ekstern vide 

Bogkortets ID
99023320
Dato for offentliggørelse
3. marts 2017
Udgivelsesdato
1. august 2014
Slutbrugere
Underviser
Omfang
192 sider
Udgave/version
0814
ISBN
9788771600117
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kr. 268,00
Emneord
læringsmålstyret, undervisning, målstyret, undervisning
Læringsmål
  • Mellemlange videregående uddannelser
    • Pædagogiske uddannelser
      • Folkeskolelærer