Kommentarer

Grib barnet - konkrete værktøjer til inklusion i dagtilbud (inkl. hjemmeside)  

Serietitel:
Læring i dagtilbud
Forfattere:
Hanne Harboe
Materialetype:
  
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Dagtilbud
Alsidig personlige udvikling
Aldersgruppe:
0-2 år, 3-6 år
Registreret af:
DAFOLO A/S

Denne bog giver inspiration til, hvordan pædagoger ved hjælp af forskellige relationspædagogiske værktøjer kan arbejde med en inkluderende tilgang til børn og børnefællesskaber.Bogen er funderet på KANT-modellen, der fokuserer på, at den voksne skal være Konsistent, Autentisk, Nærværende og Tydelig. KANT er en forudsætning for at kunne arbejde med relationsdannelsen til børn, som igen er en forudsætning for at kunne arbejde med inklusion. Når den voksne har KANT, tør børnene være sig selv. De bliver i højere grad trygge i forhold til de voksne og får tillid til, at de bliver hørt, bliver inddraget og ikke bliver sat i fastlåste positioner.Bogen indeholder 28 værktøjer, som hver især bidrager med en vigtig vinkel på arbejdet med at skabe en inkluderende kultur i dagtilbuddet.Til mange af værktøjerne findes der konkrete skemaer, oversigter og arbejdsark, som kan downloades fra bogens hjemmeside: www.dafolo.dk/inklusion.Se indholdsfortegnelse og indledning til bogenLæring er for alvor kommet på dagsordenen i den pædagogiske praksis på 0-6-årsområdet. Serien ”Læring i dagtilbud” sætter fokus på, hvordan det pædagogiske personale kan tilrettelægge gode betingelser for børns udvikling og læring og dermed styrke og lægge grunden for børnenes nysgerrighed og glæde ved at lære.Seriens målgruppe er pædagogisk personale og ledere i daginstitutioner, men også studerende og undervisere på pædagoguddannelsen samt dagplejere og pædagogiske konsulenter kan have glæde af at læse med. 

Bogkortets ID
99023237
Dato for offentliggørelse
3. marts 2017
Udgivelsesdato
1. februar 2014
Slutbrugere
Underviser
Omfang
132 sider
Udgave/version
0214
ISBN
9788772819440
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kr. 239,20
Aldersgruppe
0-2 år, 3-6 år
Læringsmål
  • Dagtilbud
    • Tema
      • Alsidig personlige udvikling