Kommentarer

Det ved vi om - læringsmiljø og læsning  

Serietitel:
Det ved vi om
Forfattere:
Bent B. Andresen
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Registreret af:
DAFOLO A/S

Dette hæfte er bygget op omkring seks nøglespørgsmål vedrørende læseproblemer: Hvor udbredte er læseproblemer?  Hvordan kan man iagttage og indhente information om læseproblemer? Hvilke tiltag er egnet til at afhjælpe læseproblemer? Hvordan kan man organisere undervisningen? Hvordan kan man indrette skolens læringsmiljø? Hvordan kan man evaluere undervisningen og elevernes læringsudbytte?Med de seks spørgsmål fungerer hæftet som inspirationsmateriale i forbindelse med analyse af pædagogisk praksis og skolens læringsmiljø. Fokus er dermed på læseproblemer i et socialt eller systemisk perspektiv - og ikke på læseproblemer som et individuelt problem.Se indholdsfortegnelse og forord til bogenBogen henvender sig til lærere, pædagoger og skoleledere.Bogen kan også anvendes af institutioner som ikke arbejder efter LP-modellen.Om serien 'Det ved vi om'Serien 'Det ved vi om' består af en række praksisrettede og konkrete publikationer, der bibringer viden om aktuelle udfordringer for dagens skole. Serien præsenterer aktuelle pædagogiske temaer med det formål at gøre forskningsbaseret viden om forbedringer af skolen lettere tilgængelig for pædagoger, lærere og ledere. Seriens mål er at øge sandsynligheden for, at denne viden anvendes. Seriens redaktører er: Thomas Nordahl Professor i pædagogik ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) på Høgskolen i Hedmark. Ole Hansen Seniorrådgiver ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. 

Bogkortets ID
99021812
Dato for offentliggørelse
3. marts 2017
Udgivelsesdato
20. oktober 2009
Slutbrugere
Underviser
Omfang
50 sider
Udgave/version
1009
ISBN
978-87-7281-448-3
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kr. 178,00
Emneord
lp, serien, lp, serie, dette, vet, vi, om
Læringsmål
  • Mellemlange videregående uddannelser
    • Pædagogiske uddannelser
      • Folkeskolelærer