Kommentarer

Det ved vi om - social arv  

Serietitel:
Det ved vi om
Forfattere:
Morten Ejrnæs
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Registreret af:
DAFOLO A/S

I denne publikation dokumenteres det, at begrebet ”social arv” er upræcist og ofte forbundet med misvisende opfattelser af årsagen til børns sociale problemer. Læreres og pædagogers anvendelse af begrebet behandles udførligt, fordi anvendelsen viser, hvordan begrebet får mulighed for både at påvirke praktikernes relation til børn og forældre og den måde, de forstår og forklarer deres problemer på. ”Aflivningen” af begrebet kan dermed give rum for refleksioner, nye handletendenser og tiltag i det pædagogiske arbejde med LP-modellen.Se indholdsfortegnelse, forord og indledning til bogenBogen henvender sig til lærere, pædagoger og skoleledere.Bogen kan også anvendes af institutioner som ikke arbejder efter LP-modellen."Oplagt til lærerbiblioteket. Emnet er oplagt en diskussion værd."Læs lektørudtalelsen fra Dansk BiblioteksCenter"Denne bog tager fat på en ganske vigtige problemstilling; den er veltilrettelagt og velskrevet. Den henvender sig til pædagoger, lærere, sagsbehandlere og studerende inden for disse områder. Men den kan bestemt også læses af "almindelige" læsere. Bogen er populærvidenskabelig i ordets allerbedste forstand: en publikation der bygger på veldokumenteret teori og empiri - er formuleret på en fængende og lettilgængelig måde - og som har et budskab, der ikke glemmes igen."Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, nr. 2 (maj) - 2011 Om serien 'Det ved vi om'Serien 'Det ved vi om' består af en række praksisrettede og konkrete publikationer, der bibringer viden om aktuelle udfordringer for dagens skole. Serien præsenterer aktuelle pædagogiske temaer med det formål at gøre forskningsbaseret viden om forbedringer af skolen lettere tilgængelig for pædagoger, lærere og ledere. Seriens mål er at øge sandsynligheden for, at denne viden anvendes. Seriens redaktører er: Thomas Nordahl Professor i pædagogik ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) på Høgskolen i Hedmark. Ole Hansen Seniorrådgiver ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. 

Bogkortets ID
99021792
Dato for offentliggørelse
3. marts 2017
Udgivelsesdato
27. oktober 2010
Slutbrugere
Underviser
Omfang
64 sider
Udgave/version
1010
ISBN
9788772814438
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kr. 178,00
Emneord
lp, serien, lp, serie, dette, vet, vi, om
Læringsmål
  • Mellemlange videregående uddannelser
    • Pædagogiske uddannelser
      • Folkeskolelærer