Hent online materiale (0)

Kommentarer

www.edu-caching.dk  

Forfattere:
John Hygild Andersen
Materialetype:
   
Indhold:
App, Aktiviteter - laborativt materiale, Opslagsværk og samlinger, Værktøjsprogrammer
Målgruppe:
Grundskole
Almindelige indvandrersprog - valgfag, Arbejdskendskab - valgfag, Billedkunst, Biologi, Byggeværksted, Dansk, Dansk som andetsprog - basis, Dansk som andetsprog - supplerende, Drama - valgfag, Engelsk, Filmkundskab - valgfag, Fransk, Fransk - valgfag, Fysik/kemi, Færdselslære, Geografi, Historie, Håndværk og design, Håndværk og design - valgfag, Idræt, Iværksætter, Jordbrug, Kristendomskundskab, Madkundskab, Madkundskab - valgfag, Madværksted, Matematik, Medier - valgfag, Metal/motorværksted, Modersmålsundervisning, Musik, Musik - valgfag, Natur/teknologi, Naturfag, Produktudvikling og formgivning, Samfundsfag, Serviceværksted, Spansk - valgfag, Sundhed og sociale forhold, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Teknologi og kommunikation , Teknologiværksted, Tysk, Tysk - valgfag, Uddannelse og job, Virksomhedsfag
Hhx
Afsætning, Dansk, Engelsk, Erhvervsret, Finansiering, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Græsk, Informationsteknologi, Innovation, International økonomi, It, Italiensk, Markedskommunikation, Matematik, Organisation, Samfundsfag, Samtidshistorie, Spansk, Statistik, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog, Virksomhedsøkonomi
Stx
Astronomi, Billedkunst, Biologi, Bioteknologi, Dansk, Datalogi, Dramatik, Engelsk, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Fysik, Græsk, Historie, Idræt, Innovation, Italiensk, Kemi, Kulturforståelse, Latin, Matematik, Mediefag, Multimedier, Musik, Naturgeografi, Oldtidskundskab, Psykologi, Religion, Retorik, Samfundsfag, Spansk, Teknologi, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Hf
Billedkunst, Biologi, Dansk som andetsprog, Design, Dramatik, Engelsk, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Geografi, Græsk, Historie, Idræt, Informationsteknologi (forsøgsfag), Innovation, Italiensk, Kemi, Kultur- og samfundsgruppe, Latin, Matematik, Mediefag, Musik, Naturvidenskabelig faggruppe, Psykologi, Religion, Russisk, Samfundsfag, Spansk, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Erhvervsuddannelser
Afsætning, Arbejdsmiljø, Arbejdspladskultur, Erhvervsfag 2, Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3, Biologi, Dansk, Design, Engelsk, Ergonomi, Erhvervsintroduktion, Erhvervsfag 1, Erhvervsrettet andetsprogsdansk, Erhvervsøkonomi, Faglig dokumentation, Erhvervsfag 3, Faglig kommunikation, Erhvervsfag 3, Fastholdelse/øget gennemførelse, Finansiering, Fransk, Fysik, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, Hygiejne, Idræt, Informationsteknologi, Innovation, Erhvervsfag 3, Kemi, Kompetenceudvikling af medarbejdere, Kontor, handel og forretningsservice, Kvalitetsarbejde, Matematik, Materialeforståelse, Metodelære, Erhvervsfag 3, Miljø, Naturfag, Omsorg, sundhed og pædagogik, Organisation, Planlægning af uddannelse, Praktikpladssøgning, Erhvervsfag 2, Psykologi, Pædagogik og didaktik, Samarbejde med eksterne, Samfund og sundhed, Erhvervsfag 2, Samfundsfag, Spansk, Sundhed, Teknologi, Teknologi, byggeri og transport, Tysk, Økonomi, Øvrige fremmedsprog
Voksenuddannelser
AVU, Billedkunst, Dansk, Dansk som andetsprog, Dramatik, Edb, Engelsk, Ergonomi, Europafag, Filosofi, Formidling, Fransk, Grundlæggende virksomhedskendskab, Historie, Hjemkundskab, Håndarbejde, Kulturfag, Kulturforståelse, Latin, Matematik, Mediefag, Musik, Naturfag, Psykologi, Pædagogik, Regnskab og edb, Religion og kultur, Samarbejde og kommunikation, Samfundsfag, Spansk, Tysk
AMU
AMU til flygtninge og indvandrere og tværgående AMU, Bygge og anlæg (BAI), Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS), Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL), Industriens arbejdsmarkedsuddannelser, Køkken-, hotel-, restaurant-, bager-, konditor- og kødbranchen (KHRU), Mejeri- og jordbrug (MJE), Metalindustriens arbejdsmarkedsuddannelser, Service (SUS), Svejsning og fyringsteknik (IF & MI), Tekniske installationer og energi – VVS, el og skorstensfejer, Transporterhvervet (TUR), Træindustri (TE)
Mellemlange videregående uddannelser
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser, Sproguddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser
Korte videregående uddannelser
Academy Profession Programme, Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser, IT- og designuddannelser, Kreative og kunstneriske uddannelser, Sundhedsuddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser
Klassetrin:
0.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
edu-caching.dk

Bevægelse i undervisningen. Opret poster på vores platform og lad eleverne teste deres viden om de emner du vil evaluere. Edu-caching er et moderne, digitalt læringsmiddel, der kombinerer læring, leg og bevægelse. Edu-caching gør det let for undervisere, pædagoger og elever at oprette, gennemføre og evaluere didaktiske læringsforløb for elever i alle uddannelser. Som underviser opretter du enkelt poster, eller løb bestående af poster på et kort. Posterne består af opgaver, som eleverne skal løse. Edu-caching er nemt og fleksibelt: Du har fuld frihed over, hvordan opgaverne skal formuleres og løses, og Edu-caching kan anvendes til alle fag og til alle klassetrin/uddannelser. Du har også fuld frihed til at bestemme nøjagtigt, hvor løbene skal foregå. Eleverne kan f.eks. besvare opgaver ved hjælp af billeder, video, tekster, quizzer, indtaling eller en kombination. Hvert løb genererer en QR kode, som du blot skal vise til dine elever, så de kan gå i gang. Eleverne scanner med vores gratis app QR koden med deres smartphone, herefter hentes løbet. Løbet vil typisk starte med en kort præsentation skrevet af underviseren. Herefter kommer et kort med en oversigt over, hvordan ruten ser ud, og hvor posterne er placeret. Kortet giver også overblik over, hvilke poster der er gennemført, og hvilke der stadig indeholder uløste opgaver. Når eleverne har gennemført ruten eller ikke har mere tid, får de en besked fra underviseren om hvad der skal ske.De kan også gemme ruten med det, de har nået og fortsætte på opgaverne senere, hvis dette er markeret i indstillingerne for løbet. Svarene kan nulstilles, så eleverne kan tage løbet igen og igen, hvis det er et ønske. App'en giver mulighed for at udføre løbet uden brug af data. Løbet hentes i skolens wifi område, og svar afleveres når eleven igen har adgang til wifi. Besvarelser kan herefter gennemgås enten i fællesskab eller individuelt. Edu-banken giver mulighed for at dele sine løb med andre undervisere, og Edu-caching læggger også mange løb ind til fri afbenyttelse. 

Bogkortets ID
97466165
Dato for offentliggørelse
30. november 2016
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Iphone iOS 8, Android 4.0
Særlige krav til udstyr?
Ja: Smartphone med GPS, kamera og mikrofon
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Chrome, safari, IE, EDGE, firefox mm
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Dele af edu-caching kan anvendes gratis af alle. Der er også dele der kræver abonnement. Al anvendelse af uni-login kræver en dataaftale(gratis)
Emneord
Bevægelse i undervisningen, Skattejagt, Opgaveløb, Brian brake
Klassetrin
0.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • AMU
  • AMU til flygtninge og indvandrere og tværgående AMU
  • Bygge og anlæg (BAI)
  • Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
  • Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL)
  • Industriens arbejdsmarkedsuddannelser
  • Køkken-, hotel-, restaurant-, bager-, konditor- og kødbranchen (KHRU)
  • Mejeri- og jordbrug (MJE)
  • Metalindustriens arbejdsmarkedsuddannelser
  • Service (SUS)
  • Svejsning og fyringsteknik (IF & MI)
  • Tekniske installationer og energi – VVS, el og skorstensfejer
  • Transporterhvervet (TUR)
  • Træindustri (TE)
 • Voksenuddannelser
  • AVU
   • Dansk
   • Dansk som andetsprog
   • Engelsk
   • Fransk
   • Historie
   • Matematik
   • Naturvidenskab
   • Samfundsfag
   • Tysk
  • Billedkunst
  • Dansk
  • Dansk som andetsprog
  • Dramatik
  • Edb
  • Engelsk
  • Ergonomi
  • Europafag
  • Filosofi
  • Formidling
  • Fransk
  • Grundlæggende virksomhedskendskab
  • Historie
  • Hjemkundskab
  • Håndarbejde
  • Kulturfag
  • Kulturforståelse
  • Latin
  • Matematik
  • Mediefag
  • Musik
  • Naturfag
  • Psykologi
  • Pædagogik
  • Regnskab og edb
  • Religion og kultur
  • Samarbejde og kommunikation
  • Samfundsfag
  • Spansk
  • Tysk
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Afsætning
   • Arbejdsmiljø
   • Arbejdspladskultur, Erhvervsfag 2
   • Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3
   • Biologi
   • Dansk
   • Design
   • Engelsk
   • Ergonomi
   • Erhvervsintroduktion, Erhvervsfag 1
   • Erhvervsrettet andetsprogsdansk
   • Erhvervsøkonomi
   • Faglig dokumentation, Erhvervsfag 3
   • Faglig kommunikation, Erhvervsfag 3
   • Finansiering
   • Fransk
   • Fysik
   • Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
   • Hygiejne
   • Idræt
   • Informationsteknologi
   • Innovation, Erhvervsfag 3
   • Kemi
   • Matematik
   • Materialeforståelse
   • Metodelære, Erhvervsfag 3
   • Miljø
   • Naturfag
   • Organisation
   • Praktikpladssøgning, Erhvervsfag 2
   • Psykologi
   • Samfund og sundhed, Erhvervsfag 2
   • Samfundsfag
   • Spansk
   • Sundhed
   • Teknologi
   • Tysk
   • Økonomi
   • Øvrige fremmedsprog
  • Indgange
   • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
   • Kontor, handel og forretningsservice
   • Omsorg, sundhed og pædagogik
   • Teknologi, byggeri og transport
  • På tværs
   • Fastholdelse/øget gennemførelse
   • Kompetenceudvikling af medarbejdere
   • Kvalitetsarbejde
   • Planlægning af uddannelse
    • Grundforløbspakker
    • Hovedforløb
    • Mellem grund- og hovedforløb
   • Pædagogik og didaktik
    • Brug af it
    • Sundhed og motion
   • Samarbejde med eksterne
    • Produktionsskoler
    • UU-centre
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Almindelige indvandrersprog - valgfag
    • 7./8./9. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på flere sprog
      • Læsning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om tekstgenrer til forståelse af teksters budskab (vejledende mål)
       • Eleven kan uddrage hovedindholdet af tekstgenrer (vejledende mål)
   • Arbejdskendskab - valgfag
   • Billedkunst
   • Biologi
    • 7. - 9. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende og vurdere modeller i biologi
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi
   • Byggeværksted
    • 10. klasse
     • Byggepladsen (obligatorisk): Eleven kan beskrive de grundlæggende elementer og planlægge processer på byggepladsen
     • Håndværk (obligatorisk): Eleven kan udføre konkrete byggeopgaver med brug af relevante materialer, værktøjer og metoder
     • Sikkerhed og arbejdsmiljø (obligatorisk): Eleven kan begå sig hensigtsmæssigt på byggepladsen ud fra hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed
     • Uddannelsesafklaring (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til egne uddannelses- og erhvervsmuligheder og ønsker inden for fagområdet
   • Dansk
    • 1. - 2. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge
    • 10. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til genre og situation
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i kontekst
    • 3. - 4. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden
    • 5. - 6. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge
    • 7. - 9. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst
   • Dansk som andetsprog - basis
    • 1. - 9. klasse
     • Lytning (obligatorisk): Eleven kan lytte aktivt med forståelse til talt dansk udtrykt i enkle former
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forstå enkle tekster
     • Skrivning (obligatorisk): Eleven kan skrive enkle ord og sætninger som middel til kommunikation
     • Tale (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i et enkelt talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner
   • Dansk som andetsprog - supplerende
    • 10. klasse
     • Lytning (obligatorisk): Eleven kan lytte med forståelse til talt dansk med flertydige budskaber
     • Læsning (obligatorisk område): Eleven kan vurdere tekster i forhold til genre og fag
     • Skrivning (obligatorisk): Eleven kan skrive komplekst i forhold til situation, genre og fag
     • Tale (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i et nuanceret talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner
    • 3. - 5. klasse
     • Lytning (obligatorisk): Eleven kan lytte aktivt med forståelse til varieret talt dansk
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forstå fiktive og ikke-fiktive tekster
     • Skrivning (obligatorisk): Eleven kan skrive fiktive og ikke-fiktive tekster
     • Tale (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i et tydeligt talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner
    • 6. - 7. klasse
     • Lytning (obligatorisk): Eleven kan lytte aktivt med forståelse til nuanceret talt dansk
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forstå tekster i forhold til genre og fag
     • Skrivning (obligatorisk): Eleven kan skrive i forhold til genre og fag
     • Tale (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i et varieret talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner
    • 8. - 9. klasse
     • Lytning (obligatorisk): Eleven kan lytte aktivt med forståelse til komplekst talt dansk
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse, forstå og vurdere tekster i forhold til genre og fag
     • Skrivning (obligatorisk): Eleven kan skrive reflekteret i forhold til genre og fag
     • Tale (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i et nuanceret talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner
    • Børnehaveklassen - 2. klasse
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forstå enkle tekster
     • Skrivning (obligatorisk): Eleven kan skrive enkle ord og sætninger som middel til kommunikation
     • Tale (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i et enkelt talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner
   • Drama - valgfag
    • 7./8./9. klasse
     • Dramaproduktion (obligatorisk): Eleven kan agere i dramaproduktioner med forskellige virkemidler
     • Dramaanalyse (obligatorisk): Eleven kan analysere teater- og dramaproduktioner
   • Engelsk
    • 1. - 4. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan sammenligne børns hverdag i engelsksprogede lande med egen hverdag
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage i korte og enkle samtaler om konkrete hverdagsemner på engelsk
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte tekster om hverdagsemner på engelsk
    • 10. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive længere sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk
    • 5. - 7. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan indgå i enkle kulturmøder ved brug af forskellige medier
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage i kortere samtaler og give korte sammenhængende fremstillinger af almindelige situationer og emner på engelsk
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive kortere tekster i forskellige genrer på engelsk
    • 8. - 9. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage i længere spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive længere sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk
   • Filmkundskab - valgfag
    • 7./8./9. klasse
     • Filmanalyse (obligatorisk): Eleven kan vurdere filmproduktioner i et kulturelt perspektiv
     • Filmproduktion (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i levende billeder i varierede filmgenrer
   • Fransk
    • 10. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan agere som en del af et fransktalendes fællesskab
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
    • 5. - 7. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven får viden om sig selv som en del af et fransktalende fællesskab
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk mundtligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk skriftligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog
    • 8. - 9. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk område): Eleven kan agere som en del af et fransktalende fællesskab
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
   • Fransk - valgfag
    • 7. - 9. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan agere som en del af et fransktalende fællesskab
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk ): Eleven kan kommunikere på fransk skriftlig i et forståeligt og sammenhængende sprog
   • Fysik/kemi
    • 10. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med fysik/kemi
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende og vurdere modeller i fysik/kemi
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere fysik/kemi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi
    • 7. - 9. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med fysik/kemi
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende og vurdere modeller i fysik/kemi
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere fysik/kemi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi
   • Færdselslære
    • 4. - 6. klasse
     • Trafikal adfærd (obligatorisk): Eleven kan færdes sikkert i trafikken
     • Ulykkeshåndtering (obligatorisk): Eleven kan give førstehjælp ved tilskadekomst i trafikken
    • 7. - 9. klasse
     • Trafikal adfærd (obligatorisk ): Eleven kan færdes sikkert og ansvarsfuldt i trafikken
     • Ulykkeshåndtering (obligatorisk): Eleven kan give livreddende førstehjælp ved tilskadekomst i trafikken
    • Bh. kl. - 3. klasse
     • Trafikal adfærd (obligatorisk): Eleven kan færdes sikkert i trafikken i lokalområdet
     • Ulykkeshåndtering (obligatorisk): Eleven kan hjælpe i forbindelse med tilskadekomst på skolens område
   • Geografi
    • 7. - 9. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med geografi
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende og vurdere modeller i geografi
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
     • Undersøgelse (obligatorisk ): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i geografi
   • Historie
    • 3. - 4. klasse
     • Historiebrug (obligatorisk): Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie
     • Kildearbejde (obligatorisk): Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv
    • 5. - 6. klasse
     • Historiebrug (obligatorisk): Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum
     • Kildearbejde (obligatorisk): Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder
    • 7. - 9. klasse
     • Historiebrug (obligatorisk): Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid
     • Kildearbejde (obligatorisk): Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
   • Håndværk og design
    • 4./5./6./7. klasse
     • Design (obligatorisk ): Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling
     • Håndværk - forarbejdning (obligatorisk): Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af materialer
     • Håndværk - materialer (obligatorisk): Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk
   • Håndværk og design - valgfag
    • 7. - 8./8. - 9. klasse
     • Design (obligatorisk): Eleven kan arbejde med komplekse designprocesser knyttet til produktfremstillinger
     • Håndværk - forarbejdning (obligatorisk): Eleven kan målrettet og sikkert anvende værktøjer, redskaber og maskiner til forarbejdning af materialer
     • Håndværk - materialer (obligatorisk): Eleven kan selvstændigt forarbejde mangeartede materialer i forhold til produktets funktion og udtryk
   • Idræt
    • 1. - 2. klasse
     • Alsidig idrætsudøvelse (obligatorisk): Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg
     • Idrætskultur og relationer (obligatorisk): Eleven kan samarbejde om idrætslige aktiviteter og lege
     • Krop, træning og trivsel (obligatorisk): Eleven kan beskrive reaktioner på fysisk aktivitet
    • 10. klasse
     • Alsidig idrætsudøvelse (obligatorisk): Eleven kan anvende idrættens kvaliteter og historiske udvikling i en alsidig idrætspraksis
     • Idrætskultur og relationer (obligatorisk): Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et internationalt perspektiv
     • Krop, træning og trivsel (obligatorisk): Eleven kan vurdere samspil mellem krop, træning og trivsel i forskellige idrætter
    • 3. - 5. klasse
     • Alsidig idrætsudøvelse (obligatorisk): Eleven kan anvende grundlæggende, sammensatte bevægelser i idrætspraksis
     • Idrætskultur og relationer (obligatorisk): Eleven kan deltage aktivt i idrættens kultur og fællesskab
     • Krop, træning og trivsel (obligatorisk): Eleven kan samtale om fysisk aktivitets betydning for kroppens grundform, sundhed og trivsel
    • 6. - 7. klasse
     • Alsidig idrætsudøvelse (obligatorisk): Eleven kan anvende sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter
     • Idrætskultur og relationer (obligatorisk): Eleven kan analysere idrætskulturelle normer, værdier og relationer
     • Krop, træning og trivsel (obligatorisk): Eleven kan analysere samspil mellem krop, træning og trivsel
    • 8. - 9. klasse
     • Alsidig idrætsudøvelse (obligatorisk): Eleven kan anvende komplekse bevægelsesmønstre i udvikling af en alsidig idrætspraksis
     • Idrætskultur og relationer (obligatorisk): Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv
     • Krop, træning og trivsel (obligatorisk): Eleven kan vurdere samspil mellem krop, træning og trivsel i et aktuelt og fremtidigt perspektiv
   • Iværksætter
    • 10. klasse
     • Idéprocesser (obligatorisk): Eleven kan udvikle værdiskabende nye og eksisterende idéer.
     • Produkt- og konceptudvikling (obligatorisk): Eleven kan gennemføre værdiskabende processer
     • Salg og markedsføring (obligatorisk): Eleven kan udvikle en markedsføringsstrategi
     • Uddannelsesafklaring (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til egne uddannelses- og erhvervsmuligheder og ønsker inden for fagområdet
   • Jordbrug
    • 10. klasse
     • Konventionel produktion (obligatorisk): Eleven kan forklare konventionelle produktionsformer
     • Natur og miljø (obligatorisk): Eleven kan diskutere forskellige produktionsformers påvirkning af natur og miljø
     • Uddannelsesafklaring (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til egne uddannelses- og erhvervsmuligheder og ønsker inden for fagområdet
     • Økologisk produktion (obligatorisk): Eleven kan forklare principperne i økologiske produktionsformer
   • Kristendomskundskab
    • 1. - 3. klasse
     • Bibelske fortællinger (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig om centrale bibelske fortællinger
     • Kristendom (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig om, hvad kristendom er og om centrale begivenheder i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark
     • Livsfilosofi og etik (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig om den religiøse dimension ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper
    • 10. klasse
     • Bibelske fortællinger (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til bibelske motiver og temaer i tydningen af centrale tilværelsesspørgsmål og i kulturelle udtryk
     • Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til ikke-kristne religioner og livsopfattelsers betydning i Danmark og i verden, samt deres udlægninger af centrale tilværelsesspørgsmål
     • Kristendom (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til kristendommens betydning for menneske- og samfundsliv før og nu
     • Livsfilosofi og Etik (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til relationer mellem religiøsitet og etik i tilværelsesspørgsmål, der angår individ og samfund
    • 4. - 6. klasse
     • Bibelske fortællinger (obligatorisk): Eleven kan genkende temaer fra centrale bibelske fortællinger i kulturelle udtryk
     • Kristendom (obligatorisk): Eleven kan forklare, hvad kristendom er og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark
     • Livsfilosofi og etik (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper
    • 7. - 9. klasse
     • Bibelske fortællinger (obligatorisk): Eleven kan tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger
     • Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til hovedtanker og problemstillinger i de store verdensreligioner og livsopfattelsers oprindelse, historie og nutidige fremtrædelsesformer
     • Kristendom (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til, hvad kristendom er og til hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark
     • Livsfilosofi og etik (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper
   • Madkundskab
    • 4./5./6./7. klasse
     • Fødevarebevidsthed (obligatorisk ): Eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til kvalitet, smag og bæredygtighed
     • Madlavning (obligatorisk): Eleven kan anvende madlavningsteknikker og omsætte idéer i madlavningen
     • Mad og sundhed (obligatorisk): Eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til sundhed
     • Måltid og madkultur (obligatorisk): Eleven kan fortolke måltider med forståelse for værdier, kultur og levevilkår
   • Madkundskab - valgfag
    • 7. - 8./8. - 9. klasse
     • Fødevarebevidsthed (obligatorisk): Eleven kan foretage begrundede valg af fødevarer i forhold til produktion, kvalitet og madoplevelse
     • Madlavning (obligatorisk): Eleven kan eksperimentere ud fra grundlæggende madlavningsteknikker
     • Mad og sundhed (obligatorisk): Eleven kan foretage madvalg ud fra målgruppe og forholde sig kritisk til madkommunikation
     • Måltid og madkultur (obligatorisk): Eleven kan opbygge måltider med forståelse for forskellige madkulturer og levevilkår
   • Madværksted
    • 10. klasse
     • Fødevarebevidsthed (obligatorisk): Eleven kan træffe begrundede valg ift. kvalitet, smag og bæredygtighed
     • Madlavning (obligatorisk): Eleven kan anvende madlavningsteknikker af forskellig sværhedsgrad
     • Mad og sundhed (obligatorisk ): Eleven kan træffe begrundede valg ift. fremstilling af sund mad til udvalgte målgrupper
     • Uddannelsesafklaring (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til egne uddannelses- og erhvervsmuligheder og ønsker inden for fagområdet
   • Matematik
    • 1. - 3. klasse
     • Geometri og måling (obligatorisk): Eleven kan anvende geometriske begreber og måle
     • Matematiske kompetencer (obligatorisk): Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik
     • Statistik og sandsynlighed (obligatorisk): Eleven kan udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser
     • Tal og algebra (obligatorisk område): Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal
    • 10. klasse
     • Geometri og måling (obligatorisk område): Eleven kan undersøge anvendelser af geometriske sammenhænge og måling i omverdenen
     • Matematiske kompetencer (obligatorisk): Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik
     • Statistik og sandsynlighed (obligatorisk): Eleven kan vurdere anvendelser af statistik og sandsynlighed
     • Tal og algebra (obligatorisk): Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelse
    • 4. - 6. klasse
     • Geometri og måling (obligatorisk): Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål
     • Matematiske kompetencer (obligatorisk): Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik
     • Statistik og sandsynlighed (obligatorisk): Eleven kan udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sandsynligheder
     • Tal og algebra (obligatorisk): Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger
    • 7. - 9. klasse
     • Geometri og måling (obligatorisk ): Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål
     • Matematiske kompetencer (obligatorisk): Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik
     • Statistik og sandsynlighed (obligatorisk): Eleven kan vurdere statistiske undersøgelser og anvende sandsynlighed
     • Tal og algebra (obligatorisk): Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser
   • Medier - valgfag
    • 7./8./9. klasse
     • Medieanalyse (obligatorisk): Eleven kan vurdere medieproduktioner i et kulturelt perspektiv
     • Medieproduktion (obligatorisk): Eleven kan kommunikere med digitale medier i egne og fælles produktioner
   • Metal/motorværksted
    • 10. klasse
     • Køretøjers opbygning (obligatorisk): Eleven kan udføre simpelt mekanisk arbejde på motorers opbygning og køretøjers hovedkomponenter
     • Metalbearbejdning (obligatorisk): Eleven kan fremstille produkter i metaller ved brug af simple fremstillingsprocesser
     • Miljø og arbejdsmiljø (obligatorisk): Eleven kan begå sig hensigtsmæssigt på værkstedet ud fra hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed og miljø
     • Uddannelsesafklaring (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til egne uddannelses- og erhvervsmuligheder og ønsker inden for fagområdet
   • Modersmålsundervisning
    • 1. - 3. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kender til forskelle og ligheder i kultur- og samfundsforhold i hverdagen i Danmark og målsprogets land(e)
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan samtale om egne oplevelser og kendte emner
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive enkle tekster
    • 4. - 6. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan sammenligne kultur- og samfundsmæssige forskelle og ligheder mellem Danmark og målsprogets lande
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage i samtaler og diskussioner om kendte og ukendte emner
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og anvende skriftsprog i forskellige tekstformer
    • 7. - 9. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleverne kan reflekteret sammenligne kultur- og samfundsforhold i Danmark og målsprogslande(t)
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan tale et nuanceret og præcist modersmål med andre modersmålstalende
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og anvende et præcist og nuanceret skriftsprog i forskellige tekstformer
   • Musik
    • 1. - 2. klasse
     • Musikalsk skaben (obligatorisk): Eleven kan deltage eksperimenterende i musikalske aktiviteter
     • Musikforståelse (obligatorisk): Eleven kan lytte til og udtrykke sig om musik
     • Musikudøvelse (obligatorisk): Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse
    • 3. - 4. klasse
     • Musikalsk skaben (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig skabende i musikalske aktiviteter
     • Musikforståelse (obligatorisk): Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik
     • Musikudøvelse (obligatorisk): Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse
    • 5. - 6. klasse
     • Musikalsk skaben (obligatorisk): Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk
     • Musikforståelse (obligatorisk): Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik fra forskellige genrer, kulturer og perioder
     • Musikudøvelse (obligatorisk): Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse
   • Musik - valgfag
    • 7./8./9. klasse
     • Musikforståelse (obligatorisk): Eleven kan vurdere musik og dens funktion i samfundet
     • Musikudøvelse (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig musikalsk i fællesskab med andre
   • Natur/teknologi
    • 1. - 2. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende naturtro modeller
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål
    • 3. - 4. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende modeller med stigende abstraktionsgrad
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger
    • 5. - 6. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om natur og teknologi
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan designe enkle modeller
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse
   • Naturfag
    • 10. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende og vurdere modeller i naturfag
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere naturfag til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
     • Uddannelsesafklaring (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til egne uddannelses- og erhvervsmuligheder og ønsker inden for fagområdet
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i naturfag
   • Produktudvikling og formgivning
    • 10. klasse
     • Design og dokumentation (obligatorisk): Eleven kan arbejde med designprocesser og dokumentation af produktudvikling og formgivning
     • Håndværk (obligatorisk): Eleven kan anvende værktøjer, maskiner og teknologier i produktfremstilling
     • Miljø og arbejdsmiljø (obligatorisk): Eleven kan begå sig hensigtsmæssigt på værkstedet ud fra hensyn til miljø, sikkerhed og bæredygtighed
     • Uddannelsesafklaring (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til egne uddannelses- og erhvervsmuligheder og ønsker inden for fagområdet
   • Samfundsfag
    • 10. klasse
     • Politik (obligatorisk): Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger
     • Samfundsfaglige metoder (obligatorisk): Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder
     • Sociale og kulturelle forhold (obligatorisk): Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger
     • Økonomi (obligatorisk): Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien
    • 8. - 9. klasse
     • Politik (obligatorisk): Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger
     • Samfundsfaglige metoder (obligatorisk): Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder
     • Sociale og kulturelle forhold (obligatorisk): Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger
     • Økonomi (obligatorisk): Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien
   • Serviceværksted
    • 10. klasse
     • Kundebetjening (obligatorisk): Eleven kan betjene kunder med udgangspunkt i kundens behov og de lovgivningsmæssige rammer
     • Markedsføring (obligatorisk): Eleven kan arbejde med markedsføring af produkter til målgrupper
     • Uddannelsesafklaring (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til egne uddannelses- og erhvervsmuligheder og ønsker inden for fagområdet
   • Spansk - valgfag
    • 7./8./9. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på et elementært spansk
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan bruge sit spansk i kulturelle sammenhænge
   • Sundhed og sociale forhold
    • 10. klasse
     • Hygiejne og arbejdsmiljø (obligatorisk): Eleven kan anvende strategier der fremmer trivsel og sundhed i arbejdet med det fysiske, psykiske og sociale miljø
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan analysere kommunikationens rolle for fremme af sundhed
     • Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter (obligatorisk): Eleven kan udvikle handlestrategier, der forebygger sygdom og fremmer sundhed
     • Uddannelsesafklaring (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til egne uddannelses- og erhvervsmuligheder og ønsker inden for området
   • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
    • 4. - 6. klasse
     • Køn, krop og seksualitet (obligatorisk): Eleven kan analysere mangfoldighed i krop, køn og seksualitet
     • Sundhed og trivsel (obligatorisk): Eleven kan fremme sundhed og trivsel på skolen
    • 7. - 9. klasse
     • Køn, krop og seksualitet (obligatorisk): Eleven kan vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv
     • Sundhed og trivsel (obligatorisk): Eleven kan fremme egen og andres sundhed og trivsel med udgangspunkt i demokrati og rettigheder
    • Bh. kl. - 3. klasse
     • Køn, krop og seksualitet (obligatorisk): Eleven kan samtale om mangfoldighed i forhold til krop og køn med udgangspunkt i eget liv
     • Sundhed og trivsel (obligatorisk): Eleven kan forklare, hvad der fremmer sundhed og trivsel i eget liv
   • Teknologi og kommunikation
    • 10. klasse
     • Analyse (obligatorisk): Eleven kan analysere medieproduktioner
     • Produktion og formidling (obligatorisk): Eleven kan kommunikere i egne og fælles produktioner ved hjælp af digital teknologi
     • Uddannelsesafklaring (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til egne uddannelses- og erhvervsmuligheder og ønsker inden for fagområdet
   • Teknologiværksted
    • 10. klasse
     • Teknologi i anvendelse (obligatorisk): Eleven kan anvende teknologier til produktfremstilling
     • Teknologiudvikling (obligatorisk): Eleven kan arbejde med teknologiudvikling med udgangspunkt i problemstillinger
     • Uddannelsesafklaring (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til egne uddannelses- og erhvervsmuligheder og ønsker inden for fagområdet
   • Tysk
    • 10. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan forstå og anvende forståelse for kultur
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
    • 5. - 7. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog
    • 8. - 9. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan forstå og anvende forståelse for kultur
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
   • Tysk - valgfag
    • 7. - 9. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur og forstå og formidle forståelse for kultur
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog
   • Uddannelse og job
    • 4.- 6. klasse
     • Arbejdsliv (obligatorisk): Eleven kan beskrive sammenhænge mellem job, arbejdsliv og fritidsliv
     • Fra uddannelse til job (obligatorisk): Eleven kan beskrive sammenhæng mellem uddannelser og job
     • Personlige valg (obligatorisk): Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job
    • 7.- 9. klasse
     • Arbejdsliv (obligatorisk): Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere
     • Fra uddannelse til job (obligatorisk): Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder
     • Personlige valg (obligatorisk): Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger
    • Bh. kl. - 3. klasse
     • Arbejdsliv (obligatorisk): Eleven kan beskrive forskellige typer arbejde og arbejdsformer
     • Fra uddannelse til job (obligatorisk): Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job
     • Personlige valg (obligatorisk): Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger
   • Virksomhedsfag
    • 10. klasse
     • Afsætning (obligatorisk): Eleven kan arbejde med markedsføring på baggrund af strategi, forbrugeradfærd og markedsforhold
     • Uddannelsesafklaring (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til egne uddannelses- og erhvervsmuligheder og ønsker inden for fagområdet
     • Virksomhedsøkonomi (obligatorisk): Eleven kan beskrive rammer og interne forhold for virksomhedens proces fra produktion til salg
 • Hf
  • Billedkunst
  • Biologi
  • Dansk som andetsprog
  • Design
  • Dramatik
  • Engelsk
  • Fransk begyndersprog
  • Fransk fortsættersprog
  • Geografi
  • Græsk
  • Historie
  • Idræt
  • Informationsteknologi (forsøgsfag)
  • Innovation
  • Italiensk
  • Kemi
  • Kultur- og samfundsgruppe
  • Latin
  • Matematik
  • Mediefag
  • Musik
  • Naturvidenskabelig faggruppe
  • Psykologi
  • Religion
  • Russisk
  • Samfundsfag
  • Spansk
  • Tysk begyndersprog
  • Tysk fortsættersprog
 • Hhx
  • Afsætning
  • Dansk
  • Engelsk
  • Erhvervsret
  • Finansiering
  • Fransk begyndersprog
  • Fransk fortsættersprog
  • Græsk
  • Informationsteknologi
  • Innovation
  • International økonomi
  • It
  • Italiensk
  • Markedskommunikation
  • Matematik
  • Organisation
  • Samfundsfag
  • Samtidshistorie
  • Spansk
  • Statistik
  • Tysk begyndersprog
  • Tysk fortsættersprog
  • Virksomhedsøkonomi
 • Korte videregående uddannelser
  • Academy Profession Programme
  • Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser
  • IT- og designuddannelser
  • Kreative og kunstneriske uddannelser
  • Sundhedsuddannelser
  • Tekniske og teknologiske uddannelser
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Kreative og kunstneriske uddannelser
  • Pædagogiske uddannelser
  • Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser
  • Social- og Sundhedsuddannelser
  • Sproguddannelser
  • Tekniske og teknologiske uddannelser
 • Stx
  • Astronomi
  • Billedkunst
  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Dansk
  • Datalogi
  • Dramatik
  • Engelsk
  • Erhvervsøkonomi
  • Filosofi
  • Fransk begyndersprog
  • Fransk fortsættersprog
  • Fysik
  • Græsk
  • Historie
  • Idræt
  • Innovation
  • Italiensk
  • Kemi
  • Kulturforståelse
  • Latin
  • Matematik
  • Mediefag
  • Multimedier
  • Musik
  • Naturgeografi
  • Oldtidskundskab
  • Psykologi
  • Religion
  • Retorik
  • Samfundsfag
  • Spansk
  • Teknologi
  • Tysk begyndersprog
  • Tysk fortsættersprog