Hent online materiale (0)

Kommentarer

Dansk natur: Skov, Strand, Græsland og Eng  

Serietitel:
Vild Campus
Udgiver:
Vild Campus
Materialetype:
   
Indhold:
Lærervejledning, Materialekasse, Opslagsværk og samlinger, Prøver, opgaver og test, Supplerende materiale, Aktiviteter - laborativt materiale, Engangsmateriale, Kopimateriale
Målgruppe:
Dagtilbud
Naturen og naturfænomener
Grundskole
Biologi, Jordbrug, Natur/teknologi, Naturfag
Htx
Biologi
Stx
Biologi, Naturgeografi
Hf
Biologi, Naturvidenskabelig faggruppe
Klassetrin:
0.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
KU - SCIENCE - BIO SNM

Tager udgangspunkt i fire almindelige danske naturtyper. Samlet set består undervisningsmaterialet af: - 7 naturfilm - 4 biotopfoldere - Online kort med naturområder i hele Danmark - Ordliste med begrebsforklaringer - Inspirationshæfte til aktiviteter og øvelser 

Bogkortets ID
96903661
Dato for offentliggørelse
1. november 2016
Udgivelsesdato
1. september 2016
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Alle - PC, Ipad, Mobil,
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle
Særlige krav til udstyr?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Redaktør
Statens Naturhistoriske Museum
Samarbejdspartner
Hans Henrik Bruun Center for Makroøkologi, Evolution og Klima
Emneord
Natur, Biodiversitet, Eng, Strand, Skov, Græsland, Dansk natur, Vild Natur, Naturtyper, Naturvidenskablig metode, biotoper, Natur i byen, Bynatur
Klassetrin
0.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Biologi
   • Jordbrug
   • Natur/teknologi
   • Naturfag
 • Hf
  • Biologi
  • Naturvidenskabelig faggruppe
 • Htx
  • Biologi
 • Stx
  • Biologi
  • Naturgeografi
 • Dagtilbud
  • Tema
   • Naturen og naturfænomener
Kommentar til brug i undervisningen
Det er op til dig om du vil lave et længere forløb om Danmarks natur og om metoder i feltarbejde, eller om du kun vil bruge dele af materialet i din undervisning.