Kommentarer

Børn og seksualitet  

Forfattere:
Mimi Strange, Anna Louise Stevnhøj
Materialetype:
 
Indhold:
Supplerende materiale
Målgruppe:
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser
Registreret af:
Hans Reitzels Forlag

Børn og seksualitet er den første danske bog, som gennemgår barnets seksuelle udvikling fra fødsel til pubertet. Den gennemgår barnets seksuelle udtryk fra spædbarnsalder til tidlig pubertet og beskriver den forventelige adfærd og barnets egen forståelse af seksualiteten på de forskellige alderstrin. Bogen beskæftiger sig også indgående med børn med seksuelt bekymrende adfærd, med baggrundene for adfærden og med de udrednings- og behandlingsmuligheder, der findes. I bogen findes desuden kapitler om børn, der er udsat for overgreb, om pornos indflydelse på børn og unge, samt om hvordan man kan gribe området an i dagtilbud og skoler. Bogen bygger både på tilgængelig forskning samt på praksiserfaringer fra de to forfattere. Den henvender sig bredt til alle professionelle, der ønsker viden om børns seksuelle udvikling og adfærd og kan med fordel anvendes af pædagoger, lærere, sundhedsplejersker og socialrådgivere, ligesom den kan være nyttig for studerende inden for disse områder og eksempelvis psykologistuderende. 

Bogkortets ID
96817635
Dato for offentliggørelse
27. oktober 2016
Udgivelsesdato
8. november 2016
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
168 sider
ISBN
9788741263212
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kr. 200,-
Emneord
seksuel, udvikling
Læringsmål
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Pædagogiske uddannelser
   • Folkeskolelærer
   • Pædagog
  • Social- og Sundhedsuddannelser
   • Socialrådgiver