Det lange spil om klimaet – Historien om de internationale klimaforhandlinger  

Serietitel:
Det lange spil om klimaet
Udgiver:
Miljøorganisationen NOAH
Materialetype:
  
Indhold:
AV-materiale
Målgruppe:
Grundskole
Geografi, Naturfag, Samfundsfag
Hhx
Samfundsfag
Htx
Samfundsfag
Stx
Naturgeografi, Samfundsfag
Hf
Naturvidenskabelig faggruppe, Samfundsfag
Klassetrin:
9.-10. kl.
Registreret af:
NOAH

Verdens lande besluttede allerede i 1992, at menneskets påvirkning af klimaet ikke måtte udgøre en fare for vores samfund og for miljøet. Men siden er der kun sket meget lidt på trods af løbende internationale forhandlinger, og nu ser det ud som om, klimaændringerne er ved at nå et kritisk punkt. EU, der forhandler på vegne af Danmark og de andre medlemslande, har forsøgt at tegne et billede af sig selv som seriøs i forhold til to graders målet, dvs. at verden skal undgå, at den gennemsnitlige temperatur stiger mere end to grader i forhold til tiden før industrialiseringen. Men sagen er desværre den, at hverken EU eller andre af de rige lande reelt er parate til at gøre det, der skal til.klimaændringerne er ved at nå et kritisk punkt. Læs mere i NOAHs pdf hæfte her: http://noah.dk/wp-content/uploads/2016/02/Det-lange-spil-om-klimaet-1.pdf. Uddybende materiale til filmens emne kan findes på NOAHs klimasider, http://www.global-klima.org 

Bogkortets ID
96753718
Dato for offentliggørelse
24. oktober 2016
Udgivelsesdato
27. januar 2016
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Alle med internetadgang og YouTube
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle med internetadgang og Youtube
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Alle med YouTube
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
7min11 sek
Emneord
Klima, Jordens klima, Den globale opvarmning, Drivhuseffekt, Drivhusgasser, Klimaændringer, Klimaets udvikling, COP21, Internationale klimaforhandlinger
Klassetrin
9.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Geografi
   • Naturfag
   • Samfundsfag
 • Hf
  • Naturvidenskabelig faggruppe
  • Samfundsfag
 • Hhx
  • Samfundsfag
 • Htx
  • Samfundsfag
 • Stx
  • Naturgeografi
  • Samfundsfag