Den globale opvarmning – Den menneskeskabte drivhuseffekt  

Serietitel:
Den globale opvarmning
Udgiver:
Miljøorganisationen NOAH
Materialetype:
   
Indhold:
AV-materiale
Målgruppe:
Grundskole
Geografi, Naturfag, Samfundsfag
Hhx
Samfundsfag
Htx
Samfundsfag
Stx
Naturgeografi, Samfundsfag
Hf
Naturvidenskabelig faggruppe, Samfundsfag
Klassetrin:
9.-10. kl.
Registreret af:
NOAH

Mennesket har påvirket klimaet i flere tusinde år ved at fælde og afbrænde skovene. Men det er først med industrialiseringen at menneskets påvirkning er blevet global. Udledningen af drivhusgasser primært fra vores afbrænding af fossile brændsler, biomasse og fra landbruget får nu klimaet til at ændre sig med en hastighed, der truer med at føre os ud i en klimakrise. Uddybende materiale til filmens emne kan findes på NOAHs klimasider, http://www.global-klima.org 

Bogkortets ID
96752464
Dato for offentliggørelse
24. oktober 2016
Udgivelsesdato
20. oktober 2016
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Alle med internetadgang og YouTube
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle med internetadgang og Youtube
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Alle med YouTube
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
7min11 sek
Emneord
Klima, Jordens klima, Den globale opvarmning, Drivhuseffekt, Drivhusgasser, Klimaændringer, Klimaets udvikling
Klassetrin
9.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Geografi
   • Naturfag
   • Samfundsfag
 • Hf
  • Naturvidenskabelig faggruppe
  • Samfundsfag
 • Hhx
  • Samfundsfag
 • Htx
  • Samfundsfag
 • Stx
  • Naturgeografi
  • Samfundsfag