Hent online materiale (0)

Kommentarer

Biologifokus Portal 7.-9. klasse  

Serietitel:
Biologiportalen
Forfattere:
Finn Sandby, Mogens Riis, Arne Bjerrum
Udgiver:
Alinea
Materialetype:
  
Indhold:
Grundbøger og systemer, Lærervejledning, Prøver, opgaver og test, Software (fagligt indhold), Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Biologi
Klassetrin:
7.-9. kl.
Registreret af:
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

Biologifokus portalen er for dig, der vil have nem adgang til en lang række stærke digitale læremidler skræddersyet til biologi – til en god pris. Her får du inspirerende læringsforløb, der tager udgangspunkt i fagets indhold og didaktik, og de digitale læremidler opfylder alle dine behov inden for undervisning og læring i biologi. Portalen giver adgang til det digitale grundsystem Biologifokus.dk, tusindvis af digitale ressourcer i ElevLab, Naturvidenskabet med et utal af animation og simulationer, det digitale atlas TopMaps med 182 gennemarbejdede kort, der skaber overblik over politiske, geografiske og historiske emner, det computerstøttede krimi-rollespil Drabssag Melved, undervisningsvideoer i Restudy Flipped Learning samt Onlineprøver til biologi, der træner eleverne til afgangsprøven. Biologiportalen kan bruges som grundsystem, træningsplatform, evalueringsplatform og ressourcebank – det hele er samlet ét sted. Den kan både være det primære læremiddel i undervisningen eller et stærkt fagligt supplement. Portalen dækker hele udskolingen. 

Bogkortets ID
96627639
Dato for offentliggørelse
17. oktober 2016
Udgivelsesdato
1. juni 2014
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Windows, Linux, Mac OS
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: IOS, Windows, Android
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Ie8+, Chrome, Safari, Firefox
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
ISBN
9788723507938
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Biologi
   • Lærebøger/grundbøger (F.03.a)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
1000,00 kr. pr. klasse pr. år. Der skal købes til alle klasser på 7.-9. klassetrin
Emneord
Biologi, Tværfaglighed, Evaluering, Træning, Portal, Digital, Praktisk, Faglig læsning, Geografi, fysik-kemi, Didaktik, Ressourcebank, Grundsystem
Klassetrin
7.-9. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Biologi
    • 7. - 9. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi
      • Argumentation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kvalitetskriterier for forskellige typer af argumenter i naturfaglig sammenhæng (vejledende mål)
       • Eleven har viden om påstande og begrundelser (vejledende mål)
       • Eleven kan formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere gyldigheden af egne og andres naturfaglige argumentation (vejledende mål)
      • Faglig læsning og skrivning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om naturfaglige teksters formål og struktur og deres objektivitetskrav (vejledende mål)
       • Eleven kan målrettet læse og skrive tekster i naturfag (vejledende mål)
      • Formidling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kildekritisk formidling af naturfaglige forhold (vejledende mål)
       • Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold (vejledende mål)
       • Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere kvaliteten af egen og andres kommunikation om naturfaglige forhold (vejledende mål)
      • Ordkendskab (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om ord og begreber i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber (vejledende mål)
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende og vurdere modeller i biologi
      • Celler, mikrobiologi og bioteknologi (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om arvelighed og genetik (vejledende mål)
       • Eleven har viden om celledeling og proteinsyntese (vejledende mål)
       • Eleven har viden om dyre- og planteceller (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare arvelighed (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare dna's funktion, herunder med digitale programmer (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare forskellige cellers bygning, funktion og formering, herunder med digitale programmer (vejledende mål)
      • Evolution (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om faktorer med betydning for arters opståen og udvikling (vejledende mål)
       • Eleven har viden om grundlæggende evolutionære mekanismer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om vurderingskriterier for evolutionære modeller (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare arters udvikling over tid (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare miljøforandringers påvirkning af arters udvikling (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere anvendelighed og begrænsninger ved modeller for arters udvikling (vejledende mål)
      • Krop og sundhed (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om faktorer, der påvirker menneskets forsvarsmekanismer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om menneskets udvikling og reproduktion fra undfangelse til død (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sammenhænge mellem stimuli og respons (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare funktionen af og sammenhængen mellem skelet, muskler, sanser og nervesystem (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare kroppens forsvarsmekanismer (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare reproduktion og det enkelte menneskes udvikling (vejledende mål)
      • Modellering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om karakteristika ved modeller i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven har viden om modeller i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven har viden om vurderingskriterier for modeller i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere modellers anvendelighed og begrænsninger (vejledende mål)
       • Eleven kan vælge modeller efter formål (vejledende mål)
      • Økosystemer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om energikrævende livsprocesser hos organismer i økosystemer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om modeller af stofkredsløb og energistrømme (vejledende mål)
       • Eleven har viden om stoffer i biologiske kredsløb (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller af økosystemer forklare energistrømme (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare sammenhænge mellem energistrømme og stofkredsløb (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare stoffers kredsløb i økosystemer (vejledende mål)
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
      • Anvendelse af naturgrundlaget (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om dyrkningsformers afhængighed af og indflydelse på naturgrundlaget (vejledende mål)
       • Eleven har viden om naturforvaltning (vejledende mål)
       • Eleven har viden om principper for bæredygtig produktion (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere interessemodsætninger forbundet med bæredygtig produktion (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere løsnings- og handlingsmuligheder ved bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget lokalt og globalt (vejledende mål)
       • Eleven kan sammenligne konventionelle og økologiske produktionsformer (vejledende mål)
      • Celler, Mikrobiologi og bioteknologi (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om anvendelse af bioteknologier i erhverv (vejledende mål)
       • Eleven har viden om biologiske processer knyttet til bioteknologi (vejledende mål)
       • Eleven har viden om interessemodsætninger i relation til bioteknologi (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive erhvervsmæssig anvendelse af bioteknologi (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare mulige fordele og risici ved anvendelse af bioteknologi (vejledende mål)
       • Eleven kan koble biologiske processer til anvendelser inden for bioteknologi (vejledende mål)
      • Evolution (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om miljøpåvirkninger og genmanipulations mulige indflydelse på evolution (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere konsekvenser af miljøpåvirkninger og genmanipulation i forhold til evolutionær udvikling (vejledende mål)
      • Krop og sundhed (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om biologiske baggrunde for sundhedsproblemstillinger (vejledende mål)
       • Eleven har viden om den biologiske baggrund for forebyggelses- og helbredelsesmetoder (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sammenhænge mellem sundhed, livsstil og levevilkår (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere aktuelle løsnings- og handlingsforslag og relaterede interessemodsætninger i forhold til miljø- og sundhedsproblemstillinger (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare miljø- og sundhedsproblemstillinger lokalt og globalt (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare sammenhænge mellem sundhed, livsstil og levevilkår hos sig selv og mennesker i andre verdensdele (vejledende mål)
      • Perspektivering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold (vejledende mål)
       • Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling (vejledende mål)
       • Eleven har viden om processer i udvikling af naturvidenskabelig erkendelse (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare, hvordan naturvidenskabelig viden diskuteres og udvikles (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder (vejledende mål)
      • Økosystemer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om biodiversitet (vejledende mål)
       • Eleven har viden om biologiske, geografiske og fysisk-kemiske forholds påvirkning af økosystemer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om klimaets betydning for økosystemer (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere miljøpåvirkningers betydning for biodiversitet (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare årsager og virkninger af naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer (vejledende mål)
       • Eleven kan sammenligne karakteristiske danske og udenlandske økosystemer (vejledende mål)
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi
      • Celler, mikrobiologi og bioteknologi (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om celler og mikroorganismers opbygning (vejledende mål)
       • Eleven har viden om celler og mikroorganismers vækst og vækstbetingelser (vejledende mål)
       • Eleven har viden om mikroorganismers betydning i forhold til mennesker og økosystemer (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge celler og mikroorganismer (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge celler og mikroorganismer ud fra biologisk materiale (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge mikroorganismers funktion i forskellige miljøer (vejledende mål)
      • Evolution (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om biologisk systematik og klassifikation (vejledende mål)
       • Eleven har viden om miljøforandringers påvirkning af organismers fænotyper og genotyper (vejledende mål)
       • Eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare organismers tilpasning som reaktion på miljøforandringer (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge organismers systematiske tilhørsforhold (vejledende mål)
      • Krop og sundhed (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om faktorer med betydning for kropsfunktioner, sundhed og kondition (vejledende mål)
       • Eleven har viden om kroppens næringsbehov og energiomsætning (vejledende mål)
       • Eleven har viden om menneskets bevægeapparat, organsystemer og regulering af kroppens indre miljø (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge bevægeapparat, organer og organsystemer ud fra biologisk materiale (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge fødens sammensætning og energiindhold, herunder med digitale databaser (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge sundhedsmæssige sammenhænge mellem krop, kost og motion, herunder med digitale redskaber (vejledende mål)
      • Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om indsamling og validering af data (vejledende mål)
       • Eleven har viden om kriterier for evaluering af undersøgelser i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger (vejledende mål)
       • Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold (vejledende mål)
       • Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde (vejledende mål)
      • Økosystemer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fødekæder, fødenet og opbygning og omsætning af organisk stof (vejledende mål)
       • Eleven har viden om miljøfaktorer i forskellige biotoper (vejledende mål)
       • Eleven har viden om organismers livsfunktioner (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge og sammenligne græsnings- og nedbryderfødekæder i forskellige biotoper (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser i forskellige biotoper, herunder med kontinuerlig digital dataopsamling (vejledende mål)