Hent online materiale (0)

Kommentarer

VIFOR - Vidensportal omkring inklusion af børn med høretab i skolerne.  

Forfattere:
Danske Døves Landsforbund
Materialetype:
   
Indhold:
Lærervejledning, Kopimateriale, Pædagogiske læreplaner, Supplerende materiale, Opslagsværk og samlinger, Aktiviteter - laborativt materiale
Målgruppe:
Dagtilbud
Krop og bevægelse, Kulturelle udtryksformer og værdier, Sociale kompetencer, Sproglig udvikling
Aldersgruppe:
3-6 år
Klassetrin:
0.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
DANSKE DØVES LANDSFORBUND

Gennem de seneste år er et stigende antal børn med høretab blevet inkluderet i almene skoletilbud. Dette stiller selvsagt nye, øgede krav til undervisningen og opfordrer til udforskning af forskellige læringsstile, for at tilgodese børnenes behov bedst mulig, både individuelt og sammen med andre. Vidensportalen VIFOR.DK med webadressen www.vifor.dk er udviklet af Danske Døves Landsforbund i samarbejde med en professionelt sammensat arbejdsgruppe bestående af fagfolk med fingeren på pulsen og med viden om inklusionens udfordringer i skoleregi for døve og hørehæmmede børn. VIFOR.DK er blevet til med støtte fra Undervisningsministeriet. VIFOR.DK har fokus på visuelle metoder og tegnsprog/visuel kommunikation som et supplement til den eksisterende undervisning, som du kender den. Ikke kun elever med høretab vil have gavn af en mere visuelt tilrettelagt undervisning. Hele klassen vil profitere af en øget visuel bevidsthed i læringsprocesserne. På VIFOR.DK kan du: - Læse de seneste forskningsresultater på høreområdet Få idéer til metoder og materialer til undervisningen - Få inspiration til historiefortælling, sanglege og andet på tegnsprog og visuel kommunikation. - Høre andre fagfolk fortælle, hvordan de underviser visuelt. VIFOR.DK vil blive opdateret løbende og vi hører gerne fra dig, hvis du har materiale, du mener kunne være gavnligt, ligesom du til enhver tid kan kontakte Danske Døves Landsforbund med spørgsmål. Vidensportalens webadresse: www.vifor.dk 

Bogkortets ID
96276475
Dato for offentliggørelse
26. september 2016
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Ja
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk, begynderundervisning
   • Auditiv perception (F.07.a)
   • Materialer med opgaveløsning. Læsespil (F.07.k)
   • Ordindlæring/ordtræning (F.07.h)
   • Sproglig træning og begrebsindlæring (F.07.f)
   • Visuel perception (F.07.c)
   • Øje-hånd koordination, motorisk træning (F.07.d)
   • Øvrige begyndermaterialer (F.07.l)
  • Dansk
   • Billedanalyse (F.08.i)
   • Skriftlig og mundtlig fremstilling (F.08.l)
   • Sproglære (F.08.j)
  • Dansk som andetsprog
   • Test- og prøvematerialer (F.09.f)
  • Dramatik (F.12)
Emneord
høretab, tegnsprog, CI, døv, inklusion, materiale
Aldersgruppe
3-6 år
Klassetrin
0.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Dagtilbud
  • Tema
   • Krop og bevægelse
   • Kulturelle udtryksformer og værdier
   • Sociale kompetencer
   • Sproglig udvikling