Kommentarer

Global Voices  

Forfattere:
Ulla Rahbek
Materialetype:
 
Indhold:
Supplerende materiale
Målgruppe:
Stx
Engelsk
Hf
Engelsk
Registreret af:
GYLDENDAL A/S

Global Voices er en bog om globale samtaler, møder, dialoger og stemmer. Teksterne i bogen åbner for en rejse, hvor læserens nysgerrighed og lyst til at indgå i dialog giver mulighed for at træde ind i anderledes verdener. Bogens tekster er fra så forskellige steder som Australien, England, USA, Kina, Vietnam, Skotland, New Zealand, Vestindien og Nigeria og udgør en ’samtale’ mellem forfattere, kulturer og læsere. Tekstlæsning samt analyse og fortolkning er i fokus i Global Voices. Det er bogens mål at lære eleverne at læse med teori, så de lærer at bruge begreber som ’home’, ’identity’ og ’globalisation’ i deres læsning. Bogen udvikler elevernes kompetencer inden for åbenhed, tolerance, interaktion og interkulturel dialog, så de bliver bedre rustede som globale borgere. Global Voices består af 11 kapitler, der hver har et tematisk fokus som fx identitet, kolonisering eller historie. Hvert kapitels tekster er sat sammen, så der internt i kapitlet er en ’samtale’ mellem de to-fire tekster. Til hver tekst er der pre-reading, questions on the text og post-reading excercises. Forfatteren giver også i opgaverne forslag til, hvordan teksterne ’taler sammen’ på tværs af kapitlerne. Global Voices er målrettet engelsk på gymnasialt niveau; primært på A-niveau men kan også bruges på B-niveau. 

Bogkortets ID
96191203
Dato for offentliggørelse
19. september 2016
Udgivelsesdato
15. august 2016
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
200 sider
ISBN
9788702171846
Opstilling
 • Fremmedsprog
  • Engelsk
   • Tekster m.v. (U.14.b)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kr. 174,-
Emneord
tekstlæsning, analyse, fortolkning
Læringsmål
 • Hf
  • Engelsk
   • B niveau
 • Stx
  • Engelsk
   • A niveau
   • B niveau