Hent online materiale (0)

Kommentarer

Bevægelse i skolen: pædagogisk håndbog og video  

Serietitel:
Pædagogisk håndbog og video
Forfattere:
Anette Bundgaard, Julie Nygaard Ulrik
Udgiver:
DigTea
Materialetype:
  
Indhold:
Lærervejledning
Målgruppe:
Grundskole
Dansk
Registreret af:
DIGTEA ApS

Den nye skolereform har som mål at „ … motion og bevægelse bliver integreret i alle elevers skoledag i gennemsnit 45 minutter dagligt, fordi det styrker elevernes motivation, læring og sundhed“. Det er klar og tydelig tale … men hvordan kan det gøres? Hvordan skabes variation gennem skoledagen via bevægelse? Bevægelse i skolen giver en række eksempler på bevægelsesaktiviteter på følgende tre måder: • Hjernepauser, der afbryder faget, så eleverne kan blive klar til faget igen. • Træning, der giver eleverne mulighed for at være forpustet over længere tid. • Kropslig læring, der giver eleverne mulighed for at lære med hele kroppen fra top til tå. 

Bogkortets ID
96190676
Dato for offentliggørelse
19. september 2016
Udgivelsesdato
19. september 2016
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Smartphone og tablet med kamera
Særlige krav til udstyr?
Ja: Benyt gratis app der kan læse QRkoder
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Omfang
32s. + QRkoder (eksempler)
Udgave/version
1. udgave
ISBN
978-87-7169-770-4
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk
   • Bog+bånd/CD-materialer (F.08.o)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
150,00 kr. ex. moms.
Emneord
bevægelsesaktiviteter, bevægelse
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk