Kommentarer

Pædagogikum mellem teori og praksis – en brugsbog til de almendidaktiske moduler  

Forfattere:
Steen Beck
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer, Lærervejledning
Målgruppe:
Stx
Almen sprogforståelse, Arabisk, Astronomi, Billedkunst, Biologi, Bioteknologi, Dans, Dansk, Datalogi, Dramatik, Engelsk, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Fysik, Geovidenskab (forsøgsfag), Græsk, Historie, Idræt, Informationsteknologi (forsøgsfag), Innovation, Italiensk, Japansk, Kemi, Kinesisk, Kulturforståelse, Latin, Matematik, Mediefag, Multimedier, Musik, Naturgeografi, Naturvidenskabeligt grundforløb, Oldtidskundskab, Portugisisk (forsøgsfag), Psykologi, Religion, Retorik, Russisk, Samfundsfag, Spansk, Teknologi, Tyrkisk, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Hf
Billedkunst, Biologi, Dans, Dansk, Engelsk, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Geografi, Græsk, Historie, Idræt, Informationsteknologi (forsøgsfag), Innovation, Italiensk, Japansk, Kinesisk, Kultur- og samfundsgruppe, Latin, Matematik, Mediefag, Musik, Naturvidenskabelig faggruppe, Psykologi, Religion, Russisk, Spansk, Tyrkisk, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Registreret af:
Frydenlund

Få overblik over de væsentligste temaer på pædagogikumuddannelsens almendidaktiske moduler. I bogen præsenteres en række teoretiske forståelser, der bliver behandlet dybdegående i løbet af uddannelsen. Der er også masser af cases, som lægger op til analyse og diskussion samt spørgsmål til videre bearbejdning. Bogens fire kapitler handler om: Sammenhænge og didaktiske principper på de almendidaktiske moduler. Didaktik, dannelse, metoder og lærerrollen. Læringsteori. Elever, motivation, klasseledelse og digital dannelse. Det er først og fremmest en brugsbog skrevet til kandidaterne på de almendidaktiske moduler, men også andre aktører i relation til pædagogikum kan have glæde af at læse med. Forfatterinfo: Steen Beck er mag.art. i litteraturvidenskab og lektor, ph.d. ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. Han forsker i læringsteori samt didaktik og læreprocesser i gymnasiet og har i mange år beskæftiget sig med pædagogikum, først som underviser og siden som forsker. 

Bogkortets ID
96165750
Dato for offentliggørelse
16. september 2016
Udgivelsesdato
1. august 2016
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Omfang
200
Udgave/version
1. udgave, 2. oplag
ISBN
9788771187472
Pris (ekskl. moms) og vilkår
199,20 kr.
Emneord
Didaktik, Læringsteori, Pædagogikumuddannelsen, Klasseledelse, Lærerrollen
Læringsmål
 • Hf
  • Billedkunst
  • Biologi
  • Dans
  • Dansk
  • Engelsk
  • Fransk begyndersprog
  • Fransk fortsættersprog
  • Geografi
  • Græsk
  • Historie
  • Idræt
  • Informationsteknologi (forsøgsfag)
  • Innovation
  • Italiensk
  • Japansk
  • Kinesisk
  • Kultur- og samfundsgruppe
  • Latin
  • Matematik
  • Mediefag
  • Musik
  • Naturvidenskabelig faggruppe
  • Psykologi
  • Religion
  • Russisk
  • Spansk
  • Tyrkisk
  • Tysk begyndersprog
  • Tysk fortsættersprog
 • Stx
  • Almen sprogforståelse
  • Arabisk
  • Astronomi
  • Billedkunst
  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Dans
  • Dansk
  • Datalogi
  • Dramatik
  • Engelsk
  • Erhvervsøkonomi
  • Filosofi
  • Fransk begyndersprog
  • Fransk fortsættersprog
  • Fysik
  • Geovidenskab (forsøgsfag)
  • Græsk
  • Historie
  • Idræt
  • Informationsteknologi (forsøgsfag)
  • Innovation
  • Italiensk
  • Japansk
  • Kemi
  • Kinesisk
  • Kulturforståelse
  • Latin
  • Matematik
  • Mediefag
  • Multimedier
  • Musik
  • Naturgeografi
  • Naturvidenskabeligt grundforløb
  • Oldtidskundskab
  • Portugisisk (forsøgsfag)
  • Psykologi
  • Religion
  • Retorik
  • Russisk
  • Samfundsfag
  • Spansk
  • Teknologi
  • Tyrkisk
  • Tysk begyndersprog
  • Tysk fortsættersprog