Kommentarer

Inklusion, udsathed og tværprofessionelt samarbejde  

Forfattere:
Bjørn Hamre
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser
Registreret af:
Frydenlund

Bogen anlægger et kritisk – men konstruktivt – perspektiv på begrebet inklusion og på det tværprofessionelle arbejde med inklusion og udsathed i forhold til børn og unge. Forfatterne analyserer og beskriver de forskellige forestillinger om inklusion og tværfaglighed i daginstitutioner og skole samt den praksis, der eksisterer, når emnet er inklusion, udstødelse af fællesskabet og samarbejde på tværs af fagligheder. Bogen beskæftiger sig både med de dilemmaer, muligheder og udfordringer, der kan opstå i forhold til de børn og unge, der befinder sig på grænsen af fællesskabet, og dem, der gør sig gældende for de professionelle, der skal samarbejde om inklusionsopgaven med afsæt i forskellige fagligheder. Bogen er redigeret af Bjørn Hamre (DPU) og Vibe Larsen (UCC), som også har bidraget til bogens kapitler. De øvrige bidragydere er Ditte Tofteng, Mette Bladt, Üzeyir Tireli og Tekla Canger (alle UCC), Anne Morin, Lotte Hedegaard-Sørensen, Janne Hedegaard Hansen, Morten Timmermann Korsgaard, Line Lerche Mørck og Helle Rabøl Hansen (alle DPU), Maja Røn Larsen, Crisstina Munck (begge RUC) og Julie Allan (Birmingham University). Redaktørinfo: Bjørn Hamre er cand.mag. i pædagogik og historie og adjunkt ved DPU, Aarhus Universitet. Vibe Larsen er cand.mag i pædagogik fra KU og ph.d. i uddannelsesforskning ved RUC. Hun er ansat som faglig leder og forsker ved forskningsprogrammet Diversitet og social innovation i UCC og har gennem en årrække været ekstern lektor ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning på RUC. 

Bogkortets ID
96093614
Dato for offentliggørelse
12. september 2016
Udgivelsesdato
10. september 2016
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Redaktører
Vibe Larsen, Bjørn Hamre
Omfang
252
Udgave/version
1. udgave, 1. oplag
ISBN
9788771186062
Pris (ekskl. moms) og vilkår
239,20 kr.
Emneord
Inklusion, Pædagogik
Læringsmål
  • Mellemlange videregående uddannelser
    • Pædagogiske uddannelser
    • Social- og Sundhedsuddannelser
      • Socialrådgiver