Hent online materiale (0)

Kommentarer

Kemi  

Serietitel:
BioNyt Videnskabens Verden nr. 164
Forfattere:
Ole Terney
Materialetype:
   
Indhold:
e-bog, Engangsmateriale, Frilæsning, Lærervejledning, Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Natur/teknologi, Naturfag
Htx
Biologi, Bioteknologi, Kemi, Proces, levnedsmiddel og sundhed, Teknologihistorie
Stx
Biologi, Bioteknologi, Kemi
Hf
Biologi, Kemi
Erhvervsuddannelser
Biologi, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Kemi, Pædagogik og didaktik
Voksenuddannelser
Naturfag
Klassetrin:
6.-10. kl.
Registreret af:
FORENINGEN AF YNGRE BIOLOGER

Nr. 164 er et nummer om kemi. Tre Nobelpris-grupper blandt Nobelprisuddelingerne i 2015 drejede sig om kemi og bladet omhandler disse også anden vigtig ny forskning på kemiområdet, samt kemiens historie, undervisningen i kemi, talrige amatørkemi-forsøg og anvisninger til brug af mnemoteknik (husketeknik) specielt for kemiundervisning. Bladets 64 sider suppleres med en omfattende webside om kemi. 

Bogkortets ID
95970220
Dato for offentliggørelse
2. september 2016
Udgivelsesdato
1. december 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Onlinemateriale og trykt materiale. Se linket bionyt.dk/164 for priser og gratis.
Emneord
Kemi, Kemiens historie, Amatørkemi, Kemiske forsøg, Undervisning i kemi, Mnemoteknik til kemi
Klassetrin
6.-10. kl.
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Biologi
   • Kemi
  • Indgange
   • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • På tværs
   • Pædagogik og didaktik
    • Læsevejledning
    • Øvrige
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Natur/teknologi
    • 5. - 6. klasse
   • Naturfag
    • 10. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere naturfag til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
     • Uddannelsesafklaring (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til egne uddannelses- og erhvervsmuligheder og ønsker inden for fagområdet
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i naturfag
 • Hf
  • Biologi
   • C niveau
  • Kemi
   • C niveau
 • Htx
  • Biologi
   • B niveau
   • C niveau
  • Bioteknologi
   • A niveau
  • Kemi
   • A niveau
   • B niveau
  • Proces, levnedsmiddel og sundhed
  • Teknologihistorie
 • Stx
  • Biologi
   • A niveau
   • B niveau
   • C niveau
  • Bioteknologi
   • A niveau
  • Kemi
   • A niveau
   • B niveau
   • C niveau
 • Voksenuddannelser
  • Naturfag