Hent online materiale (0)

Kommentarer

Borgervidenskab - Citizen science  

Serietitel:
BioNyt Videnskabens Verden nr. 163
Forfattere:
Ole Terney
Materialetype:
   
Indhold:
e-bog, Engangsmateriale, Opslagsværk og samlinger, Software (fagligt indhold), Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Biologi, Natur/teknologi
Htx
Biologi, Bioteknologi
Stx
Biologi, Bioteknologi, Naturgeografi
Hf
Biologi
Voksenuddannelser
Naturfag
Registreret af:
FORENINGEN AF YNGRE BIOLOGER

Nr. 163 er et nummer om borgervidenskab (citizen science). I dag kan alle deltage aktivt i forskningen - f.eks. studere Månens kratere, galakser i universet, proteiners opbygning, havenes planktonorganismer, Afrikas dyreliv osv. Eller du kan selv tage billeder af natur - og få navn på hvad du har fundet. Desuden indeholder bladet en omfattende gennemgang af ny forskning inden for studiet af kræft. Endelig er der korte artikler om ny forskning inden for forskellige emner. 

Bogkortets ID
95970111
Dato for offentliggørelse
2. september 2016
Udgivelsesdato
1. juli 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Onlinemateriale og trykt materiale. Se linket for priser eller gratis.
Emneord
Borgervidenskab, Citizen science, Biologi, Astronomi, Naturvidenskab, Proteiner, Kræftforskning
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Biologi
    • 7. - 9. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi
      • Faglig læsning og skrivning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om naturfaglige teksters formål og struktur og deres objektivitetskrav (vejledende mål)
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende og vurdere modeller i biologi
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi
      • Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om indsamling og validering af data (vejledende mål)
       • Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold (vejledende mål)
       • Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag (vejledende mål)
      • Økosystemer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om miljøfaktorer i forskellige biotoper (vejledende mål)
       • Eleven har viden om organismers livsfunktioner (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser i forskellige biotoper, herunder med kontinuerlig digital dataopsamling (vejledende mål)
   • Natur/teknologi
    • 5. - 6. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om natur og teknologi
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser
 • Hf
  • Biologi
   • C niveau
 • Htx
  • Biologi
   • B niveau
   • C niveau
  • Bioteknologi
   • A niveau
 • Stx
  • Biologi
   • A niveau
   • B niveau
   • C niveau
  • Bioteknologi
   • A niveau
  • Naturgeografi
   • B niveau
   • C niveau
 • Voksenuddannelser
  • Naturfag