Hent online materiale (0)

Kommentarer

Insekter som mad og husdyrfoder.  

Serietitel:
BioNyt Videnskabens Verden nr. 162
Forfattere:
Ole Terney
Materialetype:
   
Indhold:
e-bog, Supplerende materiale, Opslagsværk og samlinger, Frilæsning
Målgruppe:
Dagtilbud
Kulturelle udtryksformer og værdier, Naturen og naturfænomener
Grundskole
Biologi, Madkundskab, Madkundskab - valgfag
Hhx
Innovation
Htx
Biologi, Teknologi
Stx
Biologi, Naturgeografi
Hf
Biologi
Voksenuddannelser
Religion og kultur
Klassetrin:
1.-10. kl.
Registreret af:
FORENINGEN AF YNGRE BIOLOGER

Nr. 162 er et nummer om spiselige insekter (til husdyr og til mennesker). FAO anbefaler, at bl.a. de vestlige land (f.eks. Europa) begynder at spise insekter, fordi det på talrige måder vil være godt for miljøet, men også er sundt. Bladet indeholder også en detaljeret beskrivelse af fobi, og hvordan fobi kan behandles. 20-25% af befolkningen i vestlige lande har en vis fobi mod et eller andet dyr. En ud af 17 personer har en alvorlig fobi, som kan influere på, hvad personen kan gøre. Desuden indeholder bladet artikler om ny forskning inden for forskellige emner. 

Bogkortets ID
95969914
Dato for offentliggørelse
2. september 2016
Udgivelsesdato
1. april 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
64 sider
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Online materiale og trykt materiale. Se websiden for priser og gratis materiale.
Emneord
Spiselige insekter, Fobiterapi, Insekter, Fremtidens mad, Kost, Ernæring, Fødevarer
Klassetrin
1.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Biologi
    • 7. - 9. klasse
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
      • Anvendelse af naturgrundlaget (obligatorisk område)
       • Eleven kan diskutere løsnings- og handlingsmuligheder ved bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget lokalt og globalt (vejledende mål)
      • Krop og sundhed (obligatorisk område)
       • Eleven kan diskutere aktuelle løsnings- og handlingsforslag og relaterede interessemodsætninger i forhold til miljø- og sundhedsproblemstillinger (vejledende mål)
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi
      • Krop og sundhed (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kroppens næringsbehov og energiomsætning (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge fødens sammensætning og energiindhold, herunder med digitale databaser (vejledende mål)
   • Madkundskab
    • 4./5./6./7. klasse
     • Måltid og madkultur (obligatorisk): Eleven kan fortolke måltider med forståelse for værdier, kultur og levevilkår
      • Måltidets komposition (obligatorisk område)
       • Eleven kan opbygge hverdagens måltider ud fra formål (vejledende mål)
   • Madkundskab - valgfag
    • 7. - 8./8. - 9. klasse
     • Fødevarebevidsthed (obligatorisk): Eleven kan foretage begrundede valg af fødevarer i forhold til produktion, kvalitet og madoplevelse
      • Bæredygtighed (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om bæredygtighedskriterier og produktionsforhold (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere fødevareproblematikker (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere fødevarers bæredygtighed (vejledende mål)
     • Måltid og madkultur (obligatorisk): Eleven kan opbygge måltider med forståelse for forskellige madkulturer og levevilkår
      • Måltider og smag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om måltidskulturer og deres symbolske dimensioner (vejledende mål)
 • Hf
  • Biologi
   • C niveau
 • Hhx
  • Innovation
   • C niveau
 • Htx
  • Biologi
   • B niveau
   • C niveau
  • Teknologi
   • A niveau
 • Stx
  • Biologi
   • A niveau
   • B niveau
   • C niveau
  • Naturgeografi
   • B niveau
   • C niveau
 • Dagtilbud
  • Tema
   • Kulturelle udtryksformer og værdier
   • Naturen og naturfænomener
 • Voksenuddannelser
  • Religion og kultur