Kommentarer

Horror  

Forfattere:
Johanne Riktrup Hansen, Rasmus Drisdal Hansen
Materialetype:
  
Indhold:
iBog
Målgruppe:
Hhx
Engelsk
Htx
Engelsk
Stx
Engelsk
Registreret af:
SYSTIME A/S

Horror – A book about texts that scare you iBog® belyser og diskuterer horrorlitteraturens natur, fascinationskraft og udvikling. Antologien indeholder både klassiske og nyere tekster og er inddelt i tre overordnede kapitler A mirror of the human psyche A mirror of the human nature A mirror of society. Alle tekster er stjernemarkede efter sværhedsgrad og suppleret med spørgsmål og opgaver, der understøtter analyse, fortolkning og sproglig bevidsthed. Flere af øvelser er rettet mod omlagt skriftlighed og de nye eksamensopgaver. Der er desuden en række forslag til, hvordan man, via emnet Horror, kan samarbejde med andre fag som fx. fysik, biologi, psykologi og historie. Horror iBog® er primært målrettet engelskundervisningen i 2. og 3.g, og kan anvendes på stx, hhx og htx. 

Bogkortets ID
95917261
Dato for offentliggørelse
30. august 2016
Udgivelsesdato
3. august 2016
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
30 originaltekster │ 135 opgaver │ 1000 ordforklaringer │ 30 billeder
ISBN
9788761680648
Opstilling
 • Fremmedsprog
  • Engelsk
   • Lærebøger/grundbøger (U.14.a)
   • Tekster m.v. (U.14.b)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
https://shop.systime.dk/dk/horror-27765.html
Emneord
diskuterer , belyser , horrorlitteraturens , fascinationskraft , udvikling, Antologien , klassiske , nyere , stjernemarkede , sværhedsgrad , understøtter , analyse
Læringsmål
 • Hhx
  • Engelsk
 • Htx
  • Engelsk
 • Stx
  • Engelsk