Hent online materiale (0)

Kommentarer

Ældre & apopleksi - inspiration til pleje- og omsorgspersonale  

Forfattere:
ÆldreForum, Videnscenter for Hjerneskade
Udgiver:
ÆldreForum
Materialetype:
   
Indhold:
Supplerende materiale, Grundbøger og systemer, Opslagsværk og samlinger
Målgruppe:
Erhvervsuddannelser
Omsorg, sundhed og pædagogik, Sundhed
AMU
Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
Mellemlange videregående uddannelser
Social- og Sundhedsuddannelser
Registreret af:
SUNDHEDSSTYRELSEN

I denne bog er der derfor samlet en række eksempler, som personale i ældreplejen kan lade sig inspirere af i det daglige arbejde blandt ældre med følger efter apopleksi. Bogen tager udgangspunkt i sådanne, konkrete eksempler på typiske skjulte vanskeligheder, som pleje- og omsorgspersonale kan møde i deres daglige arbejde med ældre apopleksiramte. Hvert eksempel indeholder samtidig forslag til mulige forklaringer på vanskelighederne og den ramtes måske umiddelbart uforståelige adfærd – samt forslag til, hvordan personalet med enkle midler kan bidrage til, at den ramte bliver mere selvhjulpen. Bogens primære målgruppe er social- og sundhedshjælpere og -assistenter, der arbejder blandt ældre i hjemmeplejen eller på plejecentre, og studerende på social- og sundhedsuddannelserne. Også ledere, visitatorer og terapeuter på plejeområdet kan med fordel læse med. Mange pårørende vil også kunne finde hjælp og inspiration i bogens mange eksempler og forslag. 

Bogkortets ID
95903668
Dato for offentliggørelse
29. august 2016
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Redaktør
ÆldreForum
Omfang
160 sider
Udgave/version
1. udgave
ISBN
978-87-90651-61-9
Emneord
Ældre, Pleje, Plejepersonale, Apopleksi, aldring
Læringsmål
 • AMU
  • Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
   • Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
  • Det pædagogiske område og sosu-området (EPOS)
   • Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde
   • Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Sundhed
  • Indgange
   • Omsorg, sundhed og pædagogik
    • Social- og sundhedsuddannelsen
     • Social- og sundhedsassistent
     • Social- og sundhedshjælper
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Social- og Sundhedsuddannelser
   • Ergoterapeut
   • Fysioterapeut
   • Optometrist
   • Sygeplejerske