avu SAMF D  

Forfattere:
Thomas Maaetoft, Helle Hauge Bülow
Materialetype:
  
Indhold:
iBog
Målgruppe:
Grundskole
Samfundsfag
Hf
Samfundsfag
Klassetrin:
9.-10. kl.
Registreret af:
SYSTIME A/S

avu SAMF D kan anvendes på almen voksenuddannelse og dækker kravene på niveau D i avu-bekendtgørelsen, august 2009. Kernestoffet består af fire dele: Politik – herunder arbejdsmarkedsforhold Økonomi Internationale forhold – herunder EU Sociologi. Materialet introduceres i hvert kapitel med en lettilgængelig teoretisk gennemgang og rummer aktiverende opgaver. Indholdet understøttes af illustrationer, definitioner og eksempler. Afsnittene åbnes med en “Hvad mener du?”-opgave, der tager afsæt i kursisternes forudsætninger, sætter dialog og refleksion i gang og bringer engagement og aktualitet i spil. Hvert afsnit rummer desuden fokusspørgsmål, mens de interaktive opgaver samler op og virker motiverende for eleverne med den direkte respons. avu SAMF D indeholder også en lærervejledning med idéer til undervisningens tilrettelæggelse og forslag til forløb. Bogen er ligeledes anvendelig ved kurser og uddannelser inden for det samfundsfaglige område og kan med fordel anvendes af enhver, der ønsker inspiration til samfundsfaget. 

Bogkortets ID
95849305
Dato for offentliggørelse
26. august 2016
Udgivelsesdato
12. august 2016
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Smart-phones og tablets
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
40 sæt fokusspørgsmål | 71 refleksionsopgaver | 13 eksempler | 23 faktabokse | 9 interaktive opgaver │ ca. 269 sider
ISBN
9788761658364
Pris (ekskl. moms) og vilkår
https://shop.systime.dk/dk/avu-samf-d-niveau-26925.html
Emneord
Økonomi, SAMF , avu , niveau D, Politik, Sociologi, SAMF D, illustrationer, fokusspørgsmål
Klassetrin
9.-10. kl.
Læringsmål
  • Grundskole
    • Fag (Forenklede Fælles Mål)
      • Samfundsfag
  • Hf
    • Samfundsfag