Kommentarer

ABACUS 4. kl. i bevægelse - Opgavebog  

Serietitel:
Abacus i Matematikkens Univers
Forfattere:
Elisabeth Tang, Connie Nielsen
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer, Kopimateriale
Målgruppe:
Grundskole
Matematik
Registreret af:
FORLAGET MATEMATIK ApS

ABACUS i bevægelse, Opgavebog til 4. klasse er en fortsættelse af systemet fra 3. klasse, "ABACUS, Mod nye udfordringer". Materialet er i overensstemmelse med de nye Fælles Mål. Materialet til fjerde klasse består af en analog Elevbog med syv temaer samt en digital del med tilsvarende syv temaer. Både den analoge udgave såvel som den digitale udgave udgør selvstændige læringsforløb, der fuldt ud er dækkende for pensum til 4. klassetrin. De to udgaver overlapper, komplementer og understøtter hinanden. Det er lærerens valg, at udvælge de forløb til eleverne, der i det enkelte tilfælde synes bedst. Opgavebogen er en kopibog. Materialet kan både anvendes til elever, der har behov for ekstra træning, og til dem, der har behov for yderligere udfordringer. Der kan gives god muligheder for at tilpasse og differentiere undervisningen, så alle udfordres på deres niveau. Siderne i opgavebogen er en samling af tilbud, og derfor er det ikke hensigtsmæssigt, at alle elever arbejder med aktiviteterne i bogen fra først til sidste side. 

Bogkortets ID
95607898
Dato for offentliggørelse
25. august 2016
Udgivelsesdato
30. maj 2016
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Underviser
Redaktører
Gert B. Nielsen, Marikka Andreasen
Omfang
84 + omslag
Udgave/version
1
ISBN
978-87-92637-65-9
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Matematik
   • Lærebøger/grundbøger (F.52.a)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kr. 350,00 Ved køb gives der adgang til at downloade materialet.
Emneord
matematik, markedsplads, længder og vinkler, paralelle linjer, mønstre og figurer, areal af trekant, enheder , rumfang, sammensatte kvadrater, brøker, omkreds og areal, multiplikationstabellens magi, tværsum, vedisk kvadrat
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Matematik
    • 4. - 6. klasse
     • Geometri og måling (obligatorisk): Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål
      • Geometriske egenskaber og sammenhænge (obligatorisk område)
      • Geometrisk tegning (obligatorisk område)
      • Måling (obligatorisk område)
      • Placeringer og flytninger (obligatorisk område)
     • Matematiske kompetencer (obligatorisk): Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik
      • Hjælpemidler (obligatorisk område)
      • Kommunikation (obligatorisk område)
      • Modellering (obligatorisk område)
      • Problembehandling (obligatorisk område)
      • Repræsentation og symbolbehandling (obligatorisk område)
      • Ræsonnement og tankegang (obligatorisk område)
     • Statistik og sandsynlighed (obligatorisk): Eleven kan udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sandsynligheder
      • Sandsynlighed (obligatorisk område)
      • Statistik (obligatorisk område)
     • Tal og algebra (obligatorisk): Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger
      • Algebra (obligatorisk område)
      • Regnestrategier (obligatorisk område)
Kommentar til brug i undervisningen
Eksemplarfremstilling elektronisk eller papirkopier/prints til undervisningsbrug er kun tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node indenfor de rammer, der er nævnt i aftalen.