Kommentarer

Anton og andre uheld  

Forfattere:
Gudrun Skretting
Materialetype:
  
Indhold:
Frilæsning
Målgruppe:
Grundskole
Dansk, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Klassetrin:
6.-8. kl.
Registreret af:
ABC FORLAG ApS

12-årige Anton Albertsen finder ud af, at han i virkeligheden er et uheld – eller et hul i kondomet, som hans far formulerer det. Derfor beslutter Anton sig for, at han på én eller anden måde må gøre sin eksistens meningsfuld, og sammen med bedstevennen Ine forsøger han nu at finde en kæreste til sin kiksede, men søde far. Det viser sig at være sværere, end de lige troede. Samtidig udvikler Ine og Antons forhold sig fra venskab til noget… andet, noget som Anton ikke helt ved hvad er. 

Bogkortets ID
95604003
Dato for offentliggørelse
10. august 2016
Udgivelsesdato
26. maj 2016
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
243 s.
Udgave/version
1. udgave, 1. oplag
ISBN
9788779163720
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk
   • Indføring i tekstlæsning (F.08.b)
   • Temaer og genrer (F.08.d)
  • Frilæsning
   • 6.- 10. klassetrin (F.95.c)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
200,00 kr.
Emneord
forældre, skilsmisse, venskab, forelskelse, pubertet, humor
Klassetrin
6.-8. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 5. - 6. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
      • Fortolkning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om metoder til medskabende arbejde (vejledende mål)
       • Eleven har viden om motiv og tema (vejledende mål)
       • Eleven kan sammenfatte sin fortolkning (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse gennem medskabelse af teksten (vejledende mål)
      • Oplevelse og indlevelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om at læse på, mellem og bag linjerne (vejledende mål)
       • Eleven har viden om måder at udtrykke teksters stemning på (vejledende mål)
      • Perspektivering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om intertekstualitet (vejledende mål)
       • Eleven har viden om udvalgte historiske og kulturelle litterære perioder (vejledende mål)
       • Eleven kan sætte det læste i forhold til tekstens samtid (vejledende mål)
       • Eleven kan sætte teksten i forhold til andre værker (vejledende mål)
      • Undersøgelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fortællertyper (vejledende mål)
       • Eleven har viden om scenarier og tidsforståelser (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge fortællerpositioner (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge teksters rum og tid (vejledende mål)
      • Vurdering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om anmeldelsesgenrer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om måder at vurdere tekster på i forhold til deres samtid (vejledende mål)
       • Eleven kan anmelde litteratur og andre æstetiske tekster (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere en tekst i lyset af tekstens samtid (vejledende mål)
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge
      • Sammenhæng (obligatorisk område)
       • Eleven kan vurdere teksters perspektiv på et emne (vejledende mål)
    • 7. - 9. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster
      • Fortolkning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om identitetsfremstillinger (vejledende mål)
       • Eleven har viden om metoder til fortolkning (vejledende mål)
       • Eleven har viden om metoder til sammenstilling af undersøgelsens elementer (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere bud på et eller flere samlede udsagn på baggrund af undersøgelsen (vejledende mål)
       • Eleven kan foretage flertydige fortolkninger (vejledende mål)
       • Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster (vejledende mål)
      • Oplevelse og indlevelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fortolkningsorienterede læsestrategier (vejledende mål)
       • Eleven har viden om komplekse fortællestrukturer og kompositioner (vejledende mål)
       • Eleven har viden om æstetisk sprogbrug (vejledende mål)
       • Eleven kan formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog (vejledende mål)
       • Eleven kan følge forløb og komposition i komplekse tekster (vejledende mål)
       • Eleven kan reflekteret indleve sig i tekstens univers som grundlag for fortolkning (vejledende mål)
      • Perspektivering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kulturelle og litterære perioder og Dansk litteraturs kanon (vejledende mål)
       • Eleven har viden om metoder til at sætte tekster i relation til aktuelle problemstillinger (vejledende mål)
       • Eleven har viden om metoder til at sætte tekster i relation til mulige fremtidsperspektiver (vejledende mål)
       • Eleven kan sætte teksten i relation til aktuelle problemstillinger (vejledende mål)
       • Eleven kan sætte tekster i perspektiv til litterær og kulturel tradition og udvikling gennem litteraturhistorisk læsning og Dansk litteraturs kanon (vejledende mål)
       • Eleven kan sætte tekster i relation til mulige fremtidsperspektiver (vejledende mål)
      • Undersøgelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om analysemetoder og forståelsesstrategier (vejledende mål)
       • Eleven har viden om fortællerpålidelighed, positioner og betydningslag i teksten (vejledende mål)
       • Eleven har viden om genre, sprog, symbolik, forfatter, værk og fortæller (vejledende mål)
       • Eleven kan gennemføre en målrettet analyse af en tekst (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge samspillet mellem genre, sprog, indhold og virkelighed (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge teksters flertydighed (vejledende mål)
      • Vurdering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om forskellige læserpositioner (vejledende mål)
       • Eleven har viden om vurderingskriterier vedrørende form (vejledende mål)
       • Eleven har viden om vurderingsmetoder vedrørende teksters kvalitet (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere forskellige fortolkninger af en tekst (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere teksters form (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere teksters udsagn og kvalitet (vejledende mål)
   • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
    • 4. - 6. klasse
     • Køn, krop og seksualitet (obligatorisk): Eleven kan analysere mangfoldighed i krop, køn og seksualitet
      • Pubertet (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fysiske og psykiske forandringer i puberteten (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere pubertetens betydning for identitet og relationer (vejledende mål)
      • Seksualitet (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om seksualitet (vejledende mål)