Kommentarer

Undskyld? Kampen om Danmarks og Grønlands fælles fortid  

Forfattere:
Winnie Færk
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Stx
Dansk, Historie
Registreret af:
SAMFUNDSFAGSNYT FORLAGS-FOND

Skal Danmark sige undskyld til Grønland? Spørgsmålet har været debatteret i forbindelse med den såkaldte forsoningskommission i Grønland og peger på det ømtålelige forhold mellem Grønland og Danmark. Forholdet bunder i den fælles historie og frem for alt de meget forskellige tolkninger af Grønlands og Danmarks fælles fortid. Tolkninger der bruges i erindringspolitiske kampe i Rigsfællesskabet eller kort og godt: I kampen om historien. Bogen giver ikke selv et entydigt svar på spørgsmålet, men fokuserer i stedet på de mange erindringer, fortællinger og faglige fortolkninger af den fælles fortid, der gennem tiden har været bragt i omløb i Grønland og Danmark af både lægfolk og fagfolk. På den måde kvalificerer den elevernes egen refleksion over fortidens betydning i nutiden. Bogen lægger i den forbindelse op til overvejelser om, hvilken betydning de forskellige former for brug af historie, der er i omløb, kan have for Grønlands og Danmarks nutidige og (mulige) fremtidige relation. Bogen behandler centralt kernestof i historiefaget om blandt andet kolonisering og afkolonisering og indeholder mange metodiske øvelser, der træner eleverne i at arbejde med både kilder, historiske fremstillinger og skønlitteratur. Derfor er bogen også velegnet til samarbejdet med faget dansk. Winnie Færk er lektor i historie, dansk og retorik på Espergærde Gymnasium og har tidligere skrevet undervisningsmateriale om historiebrug. 

Bogkortets ID
95509286
Dato for offentliggørelse
1. august 2016
Udgivelsesdato
1. august 2016
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
176
Udgave/version
1. udgave, 1. oplag
ISBN
978-87-7970-329-2
Opstilling
  • Gymnasiale uddannelser
    • Samfundsfag (G.68)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
139
Emneord
forsoning, Grønland, erindring
Læringsmål
  • Stx
    • Dansk
    • Historie