Hent online materiale (0)

Kommentarer

FilmiskeVirkemidler.dk  

Forfattere:
Jan Frydensbjerg, Ole Solkær
Udgiver:
GeGe Forlag
Materialetype:
 
Indhold:
AV-materiale
Målgruppe:
Hhx
Dansk, Informationsteknologi, It
Htx
Multimedier
Stx
Mediefag, Multimedier
Erhvervsuddannelser
Teknologi
Klassetrin:
4.-10. kl.
Registreret af:
Gege Forlag, kurser & konsulentarbejde v/Grethe Grønkjær

FilmiskeVirkemidler.dk Delvist tilgængeligt for elever, fuldt for lærere. Se introfilm på FilmiskeVirkemidler.dk. Få et prøvelogin ved at sende mail til grethe@gege.dk. Læs mere om materialet.Indeholder også diverse arbejdsark. Årsabonnement - tilgås med UNI-Login Abonnement til: mellemtrin, overbygning, ungdomsuddannelse. Med udgangspunkt i de to kortfilm Oscarvinderen "Helium" og "Beast" samt elevproduktionen "Fej" kan elever fra mellemtrinnet og op lære alt om de filmiske virkemidler, og hvordan man producerer en film. Indeholder også en filmABC og diverse arbejdsark. De filmiske virkemidler bliver præcenteret på fire måder. Først ses et klip fra en af de to film. Derefter vises klippet igen, nu med en speak, der forklarer virkemidlet. Så ses et klip fra "Fej" og hvordan klippet er filmet. En grundig filmanalyse af de to film findes i den medfølgende vejledning. Til mellemtrinnet anvendes "Helium" og til overbygningen og op "Beast". I bogen er der hjælp til prøverne på grundskoleniveau, en filmABC, et afsnit om filmens historie, Forenklede Fælles Mål m.m. Købet af FilmiskeVirkemidler.dk gælder for et år. En måned inden abonnementets udløb vil en skole/institution efterfølgende blive tilbudt at fortsætte abonnementet et år ad gangen til reduceret pris, da bogen ikke medsendes ved fornyelse. Skal man udelukkende anvende Filmiskevirkemidler.dk til enten mellemtrinnet eller til overbygningen reduceres prisen.(ved førstegangsbestilling får man bogen FILMISKE VIRKEMIDLER - Analyse og produktion i undervisningen, der går i dybden med analyse og produktion med de filmiske virkemidler i undervisningen. 100 s.(Kan tilkøbes i flere eksemplarer) 

Bogkortets ID
95421166
Dato for offentliggørelse
22. juli 2016
Udgivelsesdato
1. august 2016
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: det bør fungereå alle platforme.
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Internet Explorer 10 og nyere. goggle Crome m.m.
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Fotograf
Ole Solkær
Andre bidragydere
Urban Paradise, Picturevice Film, M&M Productions
Omfang
ca. 46 min + diverse arbejdsark m.m. Se mere på FilmiskeVirkemidler.dk
Udgave/version
1. udgave 1. version
ISBN
978-87-91438-86-8
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk
   • Temaer og genrer (F.08.d)
  • Mediekundskab/medieteknik (F.55)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Dansk
   • Temaer og genrer (G.08.d)
  • Mediekundskab, medieteknik (G.55)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Mellemtrin/efterskoler (1. år) inkl. bog: 445 kr. Overbygning: (1. år) inkl. bog: 475 kr. Fuldt abonnement (1.år inkl. bog: 595 kr. (skoler under 700 elever). Skoler over 700 elever (800 kr.) Følgende år: reduceret pris.
Emneord
filmanalyse, mediekundskab, Filmkundskab, Filmiske virkemidler , Helium analyse, Beast analyse, Filmproduktion, medier, Dansk 4.-10. klasse og ungdomsuddannelserne
Klassetrin
4.-10. kl.
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Teknologi
 • Hhx
  • Dansk
   • A niveau
  • Informationsteknologi
   • C niveau
  • It
 • Htx
  • Multimedier
   • C niveau
 • Stx
  • Mediefag
   • B niveau
   • C niveau
  • Multimedier
   • C niveau
Kommentar til brug i undervisningen
korte eller længerevarende forløb