Hent online materiale (0)

Kommentarer

Den Spanske Borgerkrig. Mellem stormagtspolitik og idealisme  

Forfattere:
Stig Pedersen
Udgiver:
Frydenlund
Materialetype:
   
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Grundskole
Historie
Stx
Historie
Hf
Historie
Registreret af:
Frydenlund

Den Spanske Borgerkrig var en skelsættende begivenhed i 30’erne, og 'Den spanske sag' blev et omtalt emne i den vestlige verden. Bogen redegør for udviklingen i Spanien frem til borgerkrigens afslutning i foråret 1939. Forfatteren beskriver de stormagtspolitiske forviklinger, som fik betydning for borgerkrigens forløb (fra juli 1936 frem til 1939) og senere for 2. Verdenskrig. Et væsentligt aspekt i denne forbindelse er stormagternes overvejelser om, hvorvidt de skulle involvere sig i Spanien. Derudover redegøres der for selve forløbet af borgerkrigen, ligesom hjælpen udefra beskrives. Spanien blev fra 1936 en skueplads for nationale, såvel som for religiøse magtgrupper og for sammenstødet mellem forskellige ideologier – spændende fra fascismen til kommunismen. De mange frivillige – herunder mere end 500 fra Danmark – som strømmede til Spanien, var optændt af idealisme. Mange gav deres liv for at forsvare demokratiet. Bogen indgår i serien His2rie, der er et netbaseret undervisningsmateriale specielt tilrettelagt til historieundervisningen i gymnasiet: stx, hf og hhx. Hjemmesiden www.his2rie.dk supplerer bøgerne i serien. Hver bog har sin egen del af hjemmesiden, hvor der findes kildetekster, arbejdsspørgsmål, opgaver, links m.m. På www.his2rie.dk findes også sider om historisk metode og kildekritik, studieteknik, formidling, historie som fiktion og meget mere. Forfatterinfo: Stig Pedersen er cand.mag. i historie og psykologi. 

Bogkortets ID
95260075
Dato for offentliggørelse
8. juli 2016
Udgivelsesdato
1. januar 2005
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Alle
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
187 s. + websted
Udgave/version
1. udgave, 2. oplag
ISBN
9788778871916
Pris (ekskl. moms) og vilkår
159,20 kr.
Emneord
Den Spanske Borgerkrig, 1930'erne, Fascisme, Spanien
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Historie
 • Hf
  • Historie
 • Stx
  • Historie