Kommentarer

Demokratisk Iværksætter  

Forfattere:
Karin Skjøth
Materialetype:
  
Indhold:
Software (fagligt indhold), Supplerende materiale, AV-materiale
Målgruppe:
Klassetrin:
9.-10. kl.
Registreret af:
Efterskoleforeningen

Nye undervisningsmaterialer og metoder til at undervise i aktivt medborgerskab, hvor innovation og partnerskaber med lokale aktører skaber nye motiverende læringsarenaer. Materialet indeholder fire undervisningsfilm, en vejledning til partnerskaber samt konkrete undervisningsforløb fra de 9 efterskoler, som har deltaget i projektet. I et år har 9 efterskoler og 400 elever udviklet ideer til f.eks. kommuner, foreninger og institutioner i deres lokalsamfund i forbindelse med projektet ’Demokratisk Iværksætter’. Samtidig kan elevernes projekter skabe grobund for strategiske partnerskaber mellem efterskolen og andre aktører i lokalsamfundet. Det åbner for nye samarbejdsmuligheder og undervisnings- og vejledningsarenaer. 

Bogkortets ID
95252153
Dato for offentliggørelse
7. juli 2016
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Alle der kan gå på internettet
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle der kan gå på internettet
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Safari, IE, Chrome, Firefox etc
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Emneord
Demokrati, innovation, entreprenørskab, partnerskaber, lokal udvikling, hverdagsaktivisme, innovationsagenter, landdistriktsudvikling
Klassetrin
9.-10. kl.