Kommentarer

Mad gennem tiden  

Serietitel:
Undervisningsforløb
Udgiver:
HistorieLab
Materialetype:
  
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale, Kopimateriale
Målgruppe:
Grundskole
Historie, Madkundskab
Klassetrin:
6. kl.
Registreret af:
UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole S/I

Undervisningsforløb til 6. klassetrin omhandlende hvad mennesker har spist siden stenalderen. Forløbet egner sig bedst til en temauge eller fokusdag. Forløbet er tværfagligt i historie og madkundskab. Det er et færdigt forløb til brug i historieundervisningen i grundskolen. Forløbet indeholder lektionsplan, hvor de forenklede fælles mål er omsat til læringsmål og undervisningsaktiviteter. Forløbet kan downloades i Word-format og der er mulighed for, at du selv kan tilpasse indholdet efter dine egne behov. 

Bogkortets ID
95243509
Dato for offentliggørelse
6. juli 2016
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Emneord
Mad, Fødevarer, Historie, Madkundskab, Fokusdage, Temauge, Undervisningsforløb
Klassetrin
6. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Historie
    • 5. - 6. klasse
     • Historiebrug (obligatorisk): Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum
      • Historiske scenarier (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om elementer, der indgår i historiske scenarier (vejledende mål)
       • Eleven kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i fortiden (vejledende mål)
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder
      • Kronologi, brud og kontinuitet (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering (vejledende mål)
       • Eleven kan placere historiske perioder i absolut kronologisk sammenhæng (vejledende mål)
   • Madkundskab
    • 4./5./6./7. klasse
     • Måltid og madkultur (obligatorisk): Eleven kan fortolke måltider med forståelse for værdier, kultur og levevilkår
      • Måltidskultur (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om tids- og stedsbestemte mad- og måltidskulturer (vejledende mål)
       • Eleven kan præsentere eksemplariske måltider fra forskellige kulturer (vejledende mål)
Kommentar til brug i undervisningen
Længere forløb på 9-14 lektioner. Egner sig især til en temauge eller fokusdage.