Kommentarer

Livet i overgange  

Serietitel:
Undervisningsforløb
Udgiver:
HistorieLab
Materialetype:
  
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale, Kopimateriale
Målgruppe:
Grundskole
Historie, Kristendomskundskab, Samfundsfag
Klassetrin:
7.-9. kl.
Registreret af:
UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole S/I

Undervisningsforløb til 7.-9. klassetrin omhandlende overgangsritualer. Eleverne vil i forløbet indhente viden om disse ritualer i henholdsvis jødedom, kristendom, islam og buddhisme og forholde sig til de indbyrdes forskelle og ligheder. Forløbet er tværfagligt i historie, kristendomskundskab og samfundsfag. Det er et færdigt forløb til brug i historieundervisningen i grundskolen. Forløbet indeholder lektionsplan, hvor de forenklede fælles mål er omsat til læringsmål og undervisningsaktiviteter. Forløbet kan downloades i Word-format og der er mulighed for, at du selv kan tilpasse indholdet efter dine egne behov. 

Bogkortets ID
95243387
Dato for offentliggørelse
6. juli 2016
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Emneord
Overgangsritualer, Livet, Historie, Religion, Undervisningsforløb, Tværfagligt
Klassetrin
7.-9. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Historie
    • 7. - 9. klasse
     • Kildearbejde (obligatorisk): Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
      • Historiske problemstillinger og løsningsforslag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om udarbejdelse af historiske problemstillinger (vejledende mål)
       • Eleven kan formulere historiske problemstillinger (vejledende mål)
      • Sprog og skriftsprog (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om komplekse fagord og begreber samt historiske kilders formål og struktur (vejledende mål)
       • Eleven kan målrettet læse historiske kilder og sprogligt nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger (vejledende mål)
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
      • Det lokale, regionale og globale (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt (vejledende mål)
   • Kristendomskundskab
    • 7. - 9. klasse
     • Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til hovedtanker og problemstillinger i de store verdensreligioner og livsopfattelsers oprindelse, historie og nutidige fremtrædelsesformer
      • Fremtrædelsesformer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om centrale symbolers og ritualers anvendelse i verdensreligioner og livsopfattelser (vejledende mål)
       • Eleven kan reflektere over centrale symbolers og ritualers betydning for menneskers liv (vejledende mål)
   • Samfundsfag
    • 8. - 9. klasse
     • Samfundsfaglige metoder (obligatorisk): Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder
      • Statistik (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om typer af statistiske fremstillinger (vejledende mål)
       • Eleven kan tolke enkel statistik (vejledende mål)
     • Sociale og kulturelle forhold (obligatorisk): Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger
      • Kultur (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kulturel globalisering (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere konkrete eksempler på globale kulturelle fænomener (vejledende mål)
Kommentar til brug i undervisningen
Længere forløb på 9-14 lektioner