Kommentarer

Styr på teksterne - Faglig læsning  

Forfattere:
Jytte Isaksen
Materialetype:
  
Indhold:
e-bog
Målgruppe:
Stx
Dansk, Engelsk, Filosofi, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Græsk, Historie, Italiensk, Japansk, Kinesisk, Kulturforståelse, Latin, Mediefag, Multimedier, Oldtidskundskab, Psykologi, Religion, Retorik, Russisk, Samfundsfag, Spansk, Tyrkisk, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Hf
Dansk, Dansk som andetsprog, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Græsk, Historie, Italiensk, Japansk, Kinesisk, Kultur- og samfundsgruppe, Latin, Matematik, Mediefag, Naturvidenskabelig faggruppe, Psykologi, Religion, Russisk, Samfundsfag, Spansk, Tyrkisk, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Erhvervsuddannelser
Dansk, Engelsk, Fransk, Psykologi, Samfund og sundhed, Erhvervsfag 2, Samfundsfag, Spansk, Sundhed, Øvrige fremmedsprog
Voksenuddannelser
AVU, Dansk, Dansk som andetsprog, Engelsk, Kulturfag, Kulturforståelse, Latin, Psykologi, Samfundsfag, Spansk
Klassetrin:
8.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
VUC-Haderslev 2

I bogen om faglig læsning får læseren erfaringer med, hvordan man læser faglige tekster og kan blive en kompetent læser af mange forskellige typer tekster. Sidst i bogen berøres læseprocessens tre faser, og hvordan man bevæger sig fra læseprocessen til læreprocessen. Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren producerer sin egen viden om faglige tekster gennem forskellige opgavetyper. Bogen indeholder opgaver som fx at registrere brug af faglige tekster i løbet af en dag, at kategorisere teksterne i forskellige typer, arbejde med fagbegreber samt producere en videoproduktion, som viser forløbet fra læseproces til læreproces. Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i folkeskolens ældste klasser, i gymnasiet, på hf, VUC, på erhvervsuddannelser, sprogskoler eller SOSU. 

Bogkortets ID
95181656
Dato for offentliggørelse
1. juli 2016
Udgivelsesdato
1. juli 2016
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad, iPhone
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
ISBN
978-87-93403-46-8
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk, begynderundervisning
   • Dansksystemer (F.07.e)
  • Dansk
   • Dansksystemer (F.08.a)
  • Dansk som andetsprog
   • Øvrige materialer (herunder materialer til lærerbrug) (F.09.g)
  • Frilæsning
   • 6.- 10. klassetrin (F.95.c)
  • Geografi
   • Supplerende materialer (F.23.b)
  • Historie
   • Supplerende materiale, Danmark/Norden (F.33.c)
  • Religion
   • Etik, filosofi, livsanskuelse (F.64.d)
  • Samfundsfag (F.68)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Dansk
   • Læsetræning, studieteknik, bibliotekskundskab (G.08.n)
  • Dansk som andetsprog
   • Øvrige materialer (herunder materialer til lærerbrug) (G.09.g)
  • Geografi
   • Supplerende materialer (G.23.b)
  • Historie
   • Supplerende materiale, Danmark/Norden (G.33.c)
  • Oldtidskundskab
   • Supplerende materiale (G.60.c)
  • Religion
   • Etik, filosofi, livsanskuelse (G.64.d)
  • Samfundsfag (G.68)
 • Specialundervisning
  • Dansk
   • Dansksystemer (S.07.e)
   • Sproglig træning og begrebsindlæring (S.07.f)
  • Engelsk
   • Læsetrin svarende til 8.-10. klasse (S.14.8)
  • Historie
   • Læsetrin svarende til 8.- 10. klasse (S.33.8)
  • Kristendomskundskab
   • Læsetrin svarende til 8.- 10. klasse (S.64.8)
  • Samfundsfag
   • Læsetrin svarende til 8.- 10. klasse (S.68.8)
  • Tysk
   • Læsetrin svarende til 8.-10. klasse (S.83.8)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Dansk
   • Dansksystemer (V.08.a)
   • Læsetræning, studieteknik, bibliotekskundskab (V.08.n)
  • Dansk som andetsprog
   • Øvrige materialer (herunder materialer til lærerbrug) (V.09.g)
  • Historie
   • Supplerende materiale, Danmark/Norden (V.33.c)
  • Psykologi/Samarbejdslære
   • Supplerende materialer (V.62.b)
  • Religion
   • Etik, filosofi, livsanskuelse (V.64.d)
  • Samfundsfag (V.68)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
12,00 kr.
Emneord
VUC Syd, faglig læsning, teksttyper, sammenhængende tekster, ikke-sammenhængende tekster, multimodal tekst, beretning, rapport, forklarende tekst, instruerende tekst, overtalende tekst, diskuterende tekst, Blooms taksonomi, målniveauer
Klassetrin
8.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Voksenuddannelser
  • AVU
   • Dansk
   • Dansk som andetsprog
   • Engelsk
   • Fransk
   • Historie
   • Naturvidenskab
   • Samfundsfag
   • Tysk
  • Dansk
  • Dansk som andetsprog
  • Engelsk
  • Kulturfag
  • Kulturforståelse
  • Latin
  • Psykologi
  • Samfundsfag
  • Spansk
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Dansk
   • Engelsk
   • Fransk
   • Psykologi
   • Samfund og sundhed, Erhvervsfag 2
   • Samfundsfag
   • Spansk
   • Sundhed
   • Øvrige fremmedsprog
 • Hf
  • Dansk
  • Dansk som andetsprog
  • Fransk begyndersprog
  • Fransk fortsættersprog
  • Græsk
  • Historie
  • Italiensk
  • Japansk
  • Kinesisk
  • Kultur- og samfundsgruppe
  • Latin
  • Matematik
  • Mediefag
  • Naturvidenskabelig faggruppe
  • Psykologi
  • Religion
  • Russisk
  • Samfundsfag
  • Spansk
  • Tyrkisk
  • Tysk begyndersprog
  • Tysk fortsættersprog
 • Stx
  • Dansk
  • Engelsk
  • Filosofi
  • Fransk begyndersprog
  • Fransk fortsættersprog
  • Græsk
  • Historie
  • Italiensk
  • Japansk
  • Kinesisk
  • Kulturforståelse
  • Latin
  • Mediefag
  • Multimedier
  • Oldtidskundskab
  • Psykologi
  • Religion
  • Retorik
  • Russisk
  • Samfundsfag
  • Spansk
  • Tyrkisk
  • Tysk begyndersprog
  • Tysk fortsættersprog