Kommentarer

Forebyggelse af erhvervsbetinget håndeksem - App  

Forfattere:
Astma-Allergi Danmark
Materialetype:
   
Indhold:
App, Lærervejledning
Målgruppe:
Erhvervsuddannelser
Erhvervsintroduktion, Erhvervsfag 1, Metodelære, Erhvervsfag 3, Samfund og sundhed, Erhvervsfag 2
Registreret af:
Astma-Allergi Danmark

Mange elever tænker ikke på, at deres valg af erhverv kan føre til, at de måske får problemer med håndeksem og kontaktallergi i deres arbejdsliv. Det gælder elever inden for et bredt spektrum af uddannelser, f.eks. frisører, kosmetikere, mekanikere, fødevaremedarbejdere, SOSU-hjælper/ -assistent og bygningsarbejdere. Astma-Allergi Danmark har udviklet en app og denne lærervejledning. Du kan som underviser på erhvervsskolerne, bruge den til at lære eleverne, hvordan de passer godt på sig selv, så de undgår at udvikle eksem og kontaktallergi på hænderne. Materialet er udarbejdet med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler og app’en ”Håndeksem” kan downloades i AppStore og Google Play. Materialet kan f.eks. nemt indgå i forløb, hvor eleverne arbejder med arbejdsmiljø, sikkerhed og personlig hygiejne. Målet med materialet er, at du som lærer opfylder nogle af De Fælles Mål for fagene Erhvervsfag 1, Samfund & Sundhed og Metodelære. 

Bogkortets ID
95180353
Dato for offentliggørelse
1. juli 2016
Udgivelsesdato
1. juli 2016
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: smartphones og tablets
Særlige krav til udstyr?
Ja: kamera på smartphone/tablet er en fordel
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Opstilling
 • Erhvervsuddannelser
  • HG - handelsskolernes grundforløb
   • Generelt (E.25.a)
Emneord
Håndeksem, Forebyggelse, Grundforløb 1, Erhvervsfag 1, Samfund & Sundhed, Metodelære
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Erhvervsintroduktion, Erhvervsfag 1
   • Metodelære, Erhvervsfag 3
   • Samfund og sundhed, Erhvervsfag 2