Kommentarer

Den historiske roman  

Serietitel:
Undervisningsforløb
Udgiver:
HistorieLab
Materialetype:
  
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale, Kopimateriale
Målgruppe:
Grundskole
Historie
Klassetrin:
5.-6. kl.
Registreret af:
UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole S/I

Undervisningsforløb til 5.-6. klassetrin omhandlende hvordan fiktive historiske romaner kan bruges i historieundervisningen. Det er et færdigt forløb til brug i historieundervisningen i grundskolen. Forløbet indeholder lektionsplan, hvor de forenklede fælles mål er omsat til læringsmål og undervisningsaktiviteter. Forløbet kan downloades i Word-format og der er mulighed for, at du selv kan tilpasse indholdet efter dine egne behov. 

Bogkortets ID
95145938
Dato for offentliggørelse
29. juni 2016
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Emneord
Historie, Roman, Historiske romaner, Undervisning, Undervisningsforløb
Klassetrin
5.-6. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Historie
    • 5. - 6. klasse
     • Historiebrug (obligatorisk): Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum
      • Historisk bevidsthed (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om særtræk ved fortalt historie (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere brug og funktion af fortalt historie (vejledende mål)
     • Kildearbejde (obligatorisk): Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden
      • Historiske problemstillinger (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kendetegn ved historiske problemstillinger (vejledende mål)
       • Eleven kan identificere historiske problemstillinger (vejledende mål)
      • Kildeanalyse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kildekritiske begreber (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere brugbarheden af historiske spor, medier og andre udtryksformer til at belyse historiske problemstillinger (vejledende mål)
      • Sprog og skriftsprog (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fagord og begreber og historiske kilders formål og struktur (vejledende mål)
       • Eleven kan læse historiske kilder og udtrykke sig mundtligt og skriftligt om deres indhold og formål (vejledende mål)
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder
      • Kronologi, brud og kontinuitet (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering (vejledende mål)
       • Eleven kan placere historiske perioder i absolut kronologisk sammenhæng (vejledende mål)
Kommentar til brug i undervisningen
Længere forløb på 9-14 lektioner