Kommentarer

Demokrati - Hvem skal bestemme?  

Serietitel:
Undervisningsforløb
Udgiver:
HistorieLab
Materialetype:
  
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale, Kopimateriale
Målgruppe:
Grundskole
Historie
Klassetrin:
7.-9. kl.
Registreret af:
UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole S/I

Undervisningsforløb til 7.-9. klassetrin omhandlende det danske demokrati i fortid, nutid og fremtid. Det er et færdigt forløb til brug i historieundervisningen i grundskolen. Forløbet indeholder lektionsplan, hvor de forenklede fælles mål er omsat til læringsmål og undervisningsaktiviteter. Forløbet kan downloades i Word-format og der er mulighed for, at du selv kan tilpasse indholdet efter dine egne behov. 

Bogkortets ID
95145436
Dato for offentliggørelse
29. juni 2016
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Emneord
Demokrati, Danmark, Grundloven, Undervisningsforløb
Klassetrin
7.-9. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Historie
    • 7. - 9. klasse
     • Historiebrug (obligatorisk): Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid
      • Historisk bevidsthed (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om faktorer, der kan påvirke historisk bevidsthed (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere egen og andres historiske bevidsthed (vejledende mål)
      • Historiske scenarier (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om historiske scenariers funktion (vejledende mål)
       • Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier (vejledende mål)
      • Konstruktion og historiske fortællinger (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om historiske fortællingers brug i et samtids- og fremtidsrettet perspektiv (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere konstruktion og brug af historiske fortællinger med samtids- og fremtidsrettet sigte (vejledende mål)
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
      • Kronologi, brud og kontinuitet (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om begivenheders forudsætninger, forløb og følger (vejledende mål)
       • Eleven kan sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng (vejledende mål)
Kommentar til brug i undervisningen
Længere forløb på 9-14 lektioner