Kommentarer

Demokrati  

Serietitel:
Undervisningsforløb
Udgiver:
HistorieLab
Materialetype:
  
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale, Kopimateriale
Målgruppe:
Grundskole
Historie
Klassetrin:
7.-9. kl.
Registreret af:
UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole S/I

Undervisningsforløb til 7.-9. klassetrin omhandlende demokrati som styreform. Det er et færdigt forløb til brug i historieundervisningen i grundskolen. Forløbet indeholder lektionsplan, hvor de forenklede fælles mål er omsat til læringsmål og undervisningsaktiviteter. Forløbet kan downloades i Word-format og der er mulighed for, at du selv kan tilpasse indholdet efter dine egne behov. 

Bogkortets ID
95143151
Dato for offentliggørelse
29. juni 2016
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Emneord
Demokrati, Undervisningsforløb
Klassetrin
7.-9. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Historie
    • 7. - 9. klasse
     • Kildearbejde (obligatorisk): Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
      • Historiske problemstillinger og løsningsforslag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om udarbejdelse af historiske problemstillinger (vejledende mål)
       • Eleven kan formulere historiske problemstillinger (vejledende mål)
      • Sprog og skriftsprog (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om komplekse fagord og begreber samt historiske kilders formål og struktur (vejledende mål)
       • Eleven kan målrettet læse historiske kilder og sprogligt nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger (vejledende mål)
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
      • Det lokale, regionale og globale (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt (vejledende mål)
      • Historiekanon (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kanonpunkter (vejledende mål)
       • Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse (vejledende mål)
      • Kronologi, brud og kontinuitet (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om begivenheders forudsætninger, forløb og følger (vejledende mål)
       • Eleven har viden om historisk udvikling (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare, hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud (vejledende mål)
       • Eleven kan sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng (vejledende mål)
Kommentar til brug i undervisningen
Længere forløb på 9-14 lektioner