Kommentarer

Engelsk Kopimappe 3 / Mellemtrin  

Udgiver:
Sproggren
Materialetype:
   
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale, Kopimateriale
Målgruppe:
Grundskole
Engelsk
Erhvervsuddannelser
Engelsk
Klassetrin:
4.-6. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Sproggren

5 aktiviteter med instruktion, ord, sætninger og skilte + kort lærervejledning. Alle bilag til hver aktivitet har en kode og ligger i en separat lomme, så du nemt og hurtigt kan kopiere og få tingene tilbage på rette plads. En økonomisk, faglig og nem måde at få bevægelse og variation ind i engelskundervisningen på. Lettilgængeligt – også for en vikar – med ekstra forslag til brug af indholdet på kryds og tværs. Metoden hedder Engelsk i Bevægelse og fokuserer på at få bevægelse, krop, leg og konkurrence til at understøtte et specifikt fagligt indhold. 

Bogkortets ID
95125732
Dato for offentliggørelse
28. juni 2016
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Ja
Slutbrugere
Underviser
ISBN
978-87-93568-13-6
Pris (ekskl. moms) og vilkår
899,- inkl. moms
Emneord
Engelsk, bevægelse, Engelsk i Bevægelse, læring i bevægelse, bevægelse og faglighed, engelsk grammatik, ordforråd, udtale, grammatik og bevægelse, læringsstile, leg og læring, fysisk aktivitet i engelsktimen, folkeskolereform, lektiecafé, understøttende undervisning
Klassetrin
4.-6. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Engelsk
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Engelsk
    • 1. - 4. klasse
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage i korte og enkle samtaler om konkrete hverdagsemner på engelsk
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte tekster om hverdagsemner på engelsk
    • 5. - 7. klasse
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage i kortere samtaler og give korte sammenhængende fremstillinger af almindelige situationer og emner på engelsk
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive kortere tekster i forskellige genrer på engelsk
Kommentar til brug i undervisningen
Velegnet til mindre 'brain breaks', hele lektioner, variation til de skriftlige opgaver, fordybelsesaktiviteter, værkstedsundervisning med rotation, understøttende undervisning, specialundervisning